Stockholms stad och polisen bedömer att Kungsträdgården är en av platserna i Stockholm med störst risk för terrorattentat. Hit kommer ofta tusentals personer på en dag.

För två år sen beslutades att trafikhinder, så kallade pollare, skulle sättas upp vid fem infarter och kosta 14 miljoner kronor. I november togs pollarna i bruk.

Nu visar trafikkontorets slutredovisning att projektet blev 2,6 miljoner kronor dyrare.

Den högre kostnaden beror framför allt på att man blev tvungen att gräva djupare och flytta på ledningar för att installera traditionella höj- och sänkbara pollare i stället för de speciella som rör sig i sidled man först beslutat om. För att skydda trädens rötter användes vakuumschakt, vilket är en dyrare metod än med grävmaskin. 

Dessutom blev det förseningar i leveranserna på grund av både pandemin och Brexit.