Arena Satelliten. Här håller Teater Satelliten till. Kultur- och fritidsförvaltningen har lagt ner den dagliga verksamheten, men den kommer att fortsätta med en privat huvudman. Vilken det blir är redan klart, men ännu inte offentligt. Foto: Mikael Andersson

Teater Satellitens dagliga verksamhet läggs ner – tas över av privat aktör

Den kommunala LSS-verksamheten som bedrivs av Teater Satelliten läggs ner och uppdraget ska i stället tas över av en privat aktör. Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat.

  • Publicerad 08:10, 25 jun 2022

Vi i oppositionen fick inte ens veta att problemet fanns.

De senaste åren har Teater Satellitens samarbete med kultur- och fritidskontoret knakat så pass mycket att Teater Satelliten själva har bett om att få gå över till en privat huvudman för att fortsätta bedriva sin dagliga verksamhet.

– Styret har ännu en gång misskött sitt ansvar för en kulturverksamhet, i detta fall till den grad att utförarna flyr till andra aktörer säger Katarina Roa Godoy, (S) 2: vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Hon och de övriga i oppositionen blev tagna på sängen när frågan kom upp på nämndens arbetsutskott – men majoriteten har känt till problemet i nästan ett och ett halvt år.

Brev hemlighölls

Personalen på Teater Satelliten skrev ett brev till kultur- och fritidsnämnden redan i december 2020 för att uppmärksamma politikerna på att man kände bristande kommunikation och engagemang från kultur- och fritidskontoret, och att arbetsmiljön blivit lidande då man varken fått stöd eller resurser från tjänstemännen.

Men trots att brevet var adresserat till hela nämnden – plus dåvarande ordföranden Magnus Ramstrand (KD) och nuvarande ordföranden Thomas Nyman (KD) – fick oppositionen aldrig kännedom om det.

Något svar på brevet fick aldrig Teater Satelliten och efter drygt ett år bad man till slut att få byta till en privat aktör i stället för Sollentuna kommun. S är nu kritiska till majoritetens hantering av ärendet.

– Vi fick aldrig höra något om verksamhetens kritik. Trots Teater Satellitens önskan om att påbörja en dialog valde majoriteten att inte ens berätta vad som pågick. Detta är oacceptabelt och något vi ser väldigt allvarligt på, säger Katarina Roa Godoy.

"Har inte kompetensen"

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nyman förklarar att brevet från Teater Satelliten kom innan han tillträdde, vilket stämmer med två veckors marginal, och att det var hans företrädare Magnus Ramstrand som tog beslutet att inte berätta om brevet för oppositionen.

– Det är ordföranden som bestämmer om det ska tas upp i nämnden eller inte, och han var ordförande då, säger Thomas Nyman.

Magnus Ramstrand förklarar att han bedömde brevets innehåll som ett personalärende som handlade om hur personalen upplevde sin situation, och att han därför inte såg det som ett politiskt ärende utan i stället något för kultur- och fritidschefen att hantera.

Thomas Nyman berättar att Teater Satelliten har varit ett undantag då kommunen i övrigt inte har någon daglig verksamhet i egen regi.

– Det funkade bra i början när det var få brukare men sedan har det blivit fler och fler. Kultur- och fritidskontoret har inte kompetensen att driva det och personalen har själva velat byta huvudman, så då tog vi beslutet i nämnden att lägga ner den dagliga verksamheten, säger han.

Det hela är ”ett misslyckande” menar Katarina Roa Godoy.

– Hade nämnden agerat när personalen började komma med synpunkterna så hade vi kunnat göra nåt åt det, men nu fick vi i oppositionen inte ens veta att problemet fanns, säger hon.

Hyllade musikaler

Teater Satelliten startades som en LSS-verksamhet 2015 och är även en ideell förening.

Sedan dess har man satt upp en rad hyllade föreställningar, så som musikalerna ”Mitt liv” och ”Gränsland”.

Ensemblen består av ett 40-tal artister, med och utan diagnos, som står på scenen under samma villkor.

Med sina musikaler vill man inspirera till att våga följa sina drömmar, men även underhålla och utmana publiken att tänka till om olika normer som riskerar att begränsa oss.

Visa merVisa mindre

Skenande elpriser oroar Sollentunas husägare

Nyheter Sotarna har mer än någonsin att göra och SEOM uppmanar till sparsamhet Nya prognoser visar elpriserna kan bli tre gånger så höga som förra vintern – minst. Nu uppmanar kommunens energibolag Sollentunaborna att göra vad de kan för att spara både el och pengar.söndag 2/10 6:50