”Kliniken är tillfälligt stängd till senast i maj 2023 på grund av renovering efter en vattenskada.”

Så låter det när man ringer Folktandvården Stora Sköndal, en specialistklinik anpassad för svårt sjuka, funktionshindrade och äldre.

Vattenskadan inträffade i oktober vid ett skyfall, då vatten trängde upp ur en brunn. Arbetet med att återställa lokalerna pågår.

Men enligt ett tips till Mitt i stämmer det inte att kliniken ska öppna igen när det är klart.

”Vi har fattat beslut”

Folktandvården vill först inte bekräfta uppgifterna. Men när Mitt i kräver tydligt besked blir vi uppringda av Andreas Cederlund, verksamhetschef för specialisttandvård på Folktandvården Stockholm, som säger att kliniken mycket riktigt ska läggas ner.

– Ja det har vi fattat beslut om. Att det kommer just nu beror delvis på vattenskadan. Men beslutet är en del i en verksamhetsförändring av den geriatriska tandvården, en samlokalisering till större befintliga enheter, säger han.

Kliniken i Sköndal ersätts i första hand med en satsning på en klinik i Tumba.

Är det här en besparing för er?

– Nej, beslutet är inte initierat av besparingsskäl utan för att vi ska kunna säkerställa resurser på sikt. Vi har tittat på var vi gör bäst nytta för de äldre och då har vi gjort bedömningen att kliniken i Stora Sköndal, som är ganska liten, inte är någon vi ska satsa på.

Den nya kliniken i Tumba ska öppna i mars.

Tumba ligger långt från Sköndal. Vad har du att säga till de som blir av med sin lokala klinik?

– Alla som varit listade kommer att bli kontaktade och erbjudas alternativ. För de som kan gå själva finns det alternativ i Farsta till exempel. Och patienter med specialbehov åker ofta färdtjänst.

Andreas Cederlund är verksamhetschef för specialisttandvård på Folktandvården Stockholm.

Andreas Cederlund är verksamhetschef för specialisttandvård på Folktandvården Stockholm.

Anna Molander Fotograf

Inte meddelat stiftelsen

Trots att beslutet alltså redan är fattat ska Folktandvården inte ha gett något klart besked till sin hyresvärd, Stiftelsen Stora Sköndal.

– Vi har inte mottagit någon formell uppsägning. Men mellan raderna har jag tolkat det som att det inte är givet att de flyttar in igen i den lokalen, säger Sebastian Jonsson, kommersiell förvaltare på Stora Sköndal Framtidsutveckling.

Andreas Cederlund hänvisar till att det är ”mitt i en pågående verksamhetsförändring”.

Dagverksamhet för dementa drabbad

Vattenskadan drabbade även Stora Sköndals dagverksamhet för yngre dementa. Den finns nu i en evakueringslokal i väntan på att renoveringen blir klar.

– Just nu befinner sig arbetet mittemellan torkning och återuppbyggnad, säger Sebastian Jonsson.