I sommar har säkert flera Täbybor lagt märke till skyltarna vid Libbyängen och Hägernäs IP med texten: ”Här skapar vi äng för att gynna den biologiska mångfalden”. Undertecknat, Täby kommun.

Men för några veckor sedan klipptes ängarna.

– Jag är själv stor blomstervän och har egen kolonilott. Så jag blev så glad över kommunens fina initiativ. Det var så vackert med blåklinten, säger Täbybon Elly Helgeström, som bor granne med ängen vid Hägernäs IP.

– Men så plötsligt var det borta en dag. Jag undrar hur de har tänkt? Har det blivit något missförstånd?

Klassiska ängsarter

Ekolog på Täby kommun, Yolanda Karlsson, hjälper oss att reda ut vad som har hänt.

Hon berättar att det i höstas togs ett beslut om att plantera de två blomsterängarna. I våras började de så fröna.

Tanken är att blomsterängarna ska komma tillbaka varje sommar.

– Det är ett testprojekt och det här är första sommaren.

Hon förklarar varför ängen klipptes.

– Vi sår klassiska ängsarter. Och när man gör det så blommar de inte första året. Så för att det skulle se lite finare ut i år, då sådde vi även blomsteråkerfrön, säger hon och förklarar vidare.

– Eftersom vi har blomsteråkerfrön i år skulle vi ha slagit lite senare, nu kan det se lite glest ut.

– Men nästa sommar, då ska de klassiska ängssorterna slås en gång i mitten på sommaren.

Klassiska ängssorter de hoppas ska gro är väddklint, solvända, prästkrage med flera.

Yolanda Karlsson, ekolog på Täby kommun.

Yolanda Karlsson, ekolog på Täby kommun.

Privat

Skötsel mot ogräs

Anledningen till att de ska slås är att för att blommorna ska trivas. Få blomma ut och sätta frön.

De slagna blommorna tas sedan bort, för att inte skapa näring och gynna snabbväxande arter. Tänk ogräs.

– Det är så att de inte kan ta över.

Det finns många fördelar med blomsterängar, berättar hon.

Ängsblommorna skapar nya livsmiljöerna i parkerna. Något som kopplar ihop grönområden.

– Pollinatörer kan flyga olika långt, så det blir lättare för dem att hitta mat. Blomsterängarna blir som en grön motorväg.

– Det kräver också mindre skötsel, och så tror vi många uppskattar mer blommor i parkerna.

Projektet ska utvärderas

I nuläget finns det inga planer på att anlägga fler ängar, berättar hon.

– Nu ska vi ta hand om de här två och följa upp hur det fungerar, och dra lite lärdomar.

Det finns inga planer på att ställa ut lite bänkar, så man kan sitta och njuta av ängarna?

– Vi kommer att se över behovet av bänkar i Hägernäs under hösten då det kommit in många önskemål om bänkar, säger Yolanda Karlsson.

Ett bra initiativ

Elly Helgeström har bott vid Hägernäs med sin man sedan -57. Hon tycker det är grönt och fint i Täby och med ett stort leende berättar hon om sitt intresse för blommor.

Blomsterängarna är ett bra intiativ, tycker hon.

– Alla fröjdas när alla humlor, bin och fjärilar kommer. Då är det så vackert, säger hon.

Elly Helgeström, Täbybo, vid Hägernäs IPs blomsterängar.

Elly Helgeström, Täbybo, vid Hägernäs IPs blomsterängar.

Anton Kyhlbäck