TEST. Stefan Amér, Familjeläkarna, lät testa personal vid 50 särskilda boenden för äldre. Foto: Ingrid Johansson/Mostphotos

Symtomfri personal på äldreboenden var smittade

Personal som gick till jobbet på äldreboenden i tron att de var friska var egentligen smittade av corona-viruset. Det visar en studie där personal vid 50 boenden screenats med antigentest.

  • Publicerad 04:15, 10 apr 2021

Personal som gick till sina jobb på äldreboenden i våras, friska och utan symtom, kunde i själva verket vara smittbärare.

Det visar en undersökning som gjorts vid 50 särskilda boenden för äldre i regionen, för att se om antigentester skulle kunna användas för screening av personal innan de går in och jobbar.

Under tolv veckor gjordes antigentester, som ger snabbt svar om pågående infektion, på 2 082 personer på boendena. Även PCR-prov togs, som ger ett säkrare resultat men som tar tid att analysera.

44 personer smittade utan symtom

Totalt identifierades 52 fall av covid-19 via PCR-test i studien. 44 av dem var symtomfria vid provtagningen. Alla, utom två, utvecklade senare symtom på sjukdomen.

– Studien visar att screening kan vara betydelsefull för att hindra smittspridningen på boendena. Jag tycker att all personal borde screenas, som skydd både för dem och för patienterna. Det här är enkla och billiga test och det skulle vara till stor hjälp nu under tredje vågen, säger Stefan Amér, VD vid Familjeläkarna som står för läkarinsaterna på de boenden som ingick i studien.

Skylldes på personalen

Förra våren slog pandemin hårt mot regionens särskilda boenden för äldre. Timanställda och annan personal fick klä skott för att smittan tog sig in, då man antog att de gick till jobbet med symtom.

– Egentligen visste man redan då att man kunde smitta innan symtomen kom, men det var så mycket information i omlopp då. Nu vet vi och det borde man ha tagit till sig inför den andra, och nu, den tredje vågen, säger Stefan Amér.

Missar två av fem smittade

Men antigentesterna är inte heltäckande. Av de 44 symtomfria personerna med positivt PCR-test var det bara 28 som också fick positivt svar i antigentestet.

Sett till alla prover som togs hade antigentest hos symtomfria personer en tillförlitlighet på 63 procent. De missar alltså två av fem viruspositiva personer, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Antigentester kan dock vara ett komplement till PCR-tester för att identifiera personer med covid-19 innan de utvecklat symtom, men man måste vara medvetna om dess begränsningar, anser myndigheten.

Så används de olika testerna

PCR-test: Används för att påvisa pågående infektion. Topsas i näsa/svalg som skickas till laboratorium för analys.

Antigentest: Används för att påvisa pågående infektion. Topsas i näsa/svalg och ger resultat inom 30 minuter.

Antikroppstest: Används för att konstatera genomgången infektion. Blodprov som analyseras på laboratorium.

Antigener: Ämnen som förmår framkalla ett immunsvar.

Antikroppar: Proteiner som reagerar med antigenet.

Källa: Folkhälsomyndigheten, KI

Visa merVisa mindre