Det här framgår av ett beslutsärende vid gymnasie- och arbetslivsnämndens möte den 9 mars.

Nämnden har bestämt sig för att ge utbildningschefen Fredrik Nordvall i uppdrag att ”utreda omfattning och möjlighet att undervisa flyktingar från Ukraina i svenska”.

Nämndens ordförande Hans Åberg (L) uppger för Mitt i att man tar det här steget mycket med hänsyn till att kriget ser ut att bli långvarigt.

– Vi vill att Ukrainarna ska komma in snabbare i vårt samhälle. Jag tänker också att det blir ett band mellan våra länder om man lär sig språket, säger Hans Åberg.