Att utreda om staten ska ta över ansvaret för sjukvården från regionerna, helt eller delvis, är en av punkterna i Tidöavtalet, överenskommelsen mellan regeringen och SD.

Det är också något som fd finansregionrådet Irene Svenonius länge förespråkat.

– Sjukvården har problem med långa vårdköer och att tillgången till vård ser olika ut. Man ska få vård i tid oavsett var man bor, säger hon.

I Region Stockholm är en stor del av vården privat och marknadsstyrd efter moderaternas 16 år vid makten. Sedan valet 2022 är både Svenonius och Tarschys Ingre i opposition.

Kritikerna menar att vården blivit ojämlik då den inte är lönsam att bedriva i alla områden?

– Vår modell har lett till Sveriges kortaste vårdköer. Offentlig och privat vård har samma krav och ersättningsmodeller. Oavsett vem som beställer vården är konkurrens och valfrihet viktiga inslag.

Och Irene Svenonius tror inte att staten är bäst lämpad att bedriva hälso- och sjukvård.

– Men jag känner ödmjukhet inför att detta är en statlig utredning som ska utmynna i gemensamma förslag. Vi ska hitta bra avvägningar som löser problemen.

Hur påverkas demokratin om staten tar över?

– Även staten styrs av ett folkvalt parlament. Men besluten hamnar längre bort. Å andra sidan brukar regionvalet kallas det bortglömda valet, det engagerar inte lika mycket som val till kommun och riksdag.

Förutom Svenonius och Tarchys Ingre ingår ytterligare en stockholmspolitiker i kommittén, riksdagsledamoten Karin Rågsjö (V).

Utredningen ska redovisas senast den 2 juni 2025.