Från att ha styrt med de rödgröna gick Väsbys Bästa (VB) högerut efter förra valet. Syftet var att få igenom förslagen som partiet gått till val på.

– Ska vi lyckas med det så måste man samarbeta med de partier som ger oss de bästa förutsättningarna, säger Roland Storm, VB:s gruppledare.

Han nämner att partiet bland annat har bidragit till att få igenom en fullstor fotbollshall i Vilunda, öppnat Seniorernas hus, infört 30-gräns utanför skolor och skolor och byggt nya hundrastgårdar.

Samtidigt har VB protesterat mot beslut som de andra i styret har drivit igenom.

– Delar vi styret med andra partier får man inte alltid igenom sina egna förslag fullt ut. Vi är mindre nöjda med beslutet att öka utgifterna i Väsby Entré och att kommunen dessutom ska bygga och bekosta en bussterminal för 340 miljoner som sedan ska "skänkas" till SL.

Vilka vill ni styra med?

– Får vi inte egen majoritet styr vi med den majoritet som bäst svarar upp på det som Väsbys Bästa gått till val på. 

I dag har varken den blå eller den rödgröna sidan egen majoritet i Väsby. SD har haft en vågmästarroll i kommunfullmäktige, och i de flesta fall har partiet röstat för Väsbyalliansens förslag.

SD vågmästare i dag

Följer kommunvalet i Väsby de nationella strömningarna blir det ännu svårare för de rödgröna eller de blå att bilda majoritet, då SD växer sig allt större.

Samtidigt utesluter fem lokala partier SD från samarbete.

Bäddar det här för nya samarbeten över blockgränsen? Klart är att M är villiga att prata med alla och S (nästan) likaså.

– Socialdemokraterna är öppna för att, på olika sätt, samarbeta med alla partier utom SD efter valet, säger Mathias Bohman (S).