Kritiken mot den kommunala förskolan i Rinkeby-Kista är massiv.

Mitt i har försökt nå både avdelningschefen för förskolan, Kim Lagerquist, och stadsdelsdirektör Toni Mellblom via telefon. Ingen av dem vill dock ta ett samtal, utan väljer att endast kommentera via mejl.

”Under de senaste veckorna har jag har mött medarbetare på nästan alla förskoleenheter. De har lyft det som är positivt och kritik. Självklart är det viktigt att lyssna på alla perspektiv som kommer fram. Vi genomför ett utvecklingsarbete i förskolan som är nödvändigt men vi har fått reaktioner på att utvecklingstakten är för hög vilket gör att vi behöver ta ett omtag för att se till att alla känner sig delaktiga.”, skriver Kim Lagerquis på frågan om hur hon ser på kritiken.

Föräldrar beskriver hur ordinarie personal försvunnit en efter en och ibland omplacerats mot sin vilja. Hur kommer det sig?

”Rektorerna behöver se till att alla förskoleavdelningar har den kompetens som behövs för att alla barn ska få den undervisning de har rätt till. Det ska till exempel alltid vara en förskollärare på varje avdelning. Det är bakgrunden till att medarbetare kan behöva byta avdelning.”, skriver Kim Lagerquist.

Hon menar att de tar allvarligt på incidenter när barn har eller riskerar skadar sig.

”Varje incident utreds av rektor enligt våra rutiner för det är mycket viktigt att förskolans miljö är trygg och säker. Olika aktörer har en roll i detta bland annat fastighetsägarna som förvaltar våra lokaler.”

Generellt sett är de inte underbemannade, men enstaka dagar de haft hög sjukfrånvaro och det inte går att få tag på vikarier kan det förekomma, menar hon.

”Då behöver verksamheten anpassas efter de förutsättningarna. Det är en utmaning för alla förskolor i Stockholm.”

Har fortsatt förtroende

Knappt 300 personer har skrivit under att de kräver Kim Lagerquist avgång. Stadsdelsdirektör Toni Mellblom:

”Jag har förtroende för att avdelningsledningen, i nära samarbete med de fackliga organisationerna kommer att se över var vi står nu, hur arbetsmiljön påverkas och hur kommunikationen internt och med föräldrar kan utvecklas.”

Hur ser du på kritiken?

”Det har kommit in synpunkter och klagomål till oss och det är viktigt att lyssna på dem. Är man missnöjd med någon del av vår verksamhet kan man skicka in sina synpunkter. Dessa blir sedan underlag för vårt utvecklingsarbete.”

Kommer ni göra något annorlunda nu efter det som framkommit i rapporteringen?

”Ja, vi kommer att fortsätta att utveckla förskolan men gör en omstart för att se över hur bland annat arbetsmiljön påverkas och hur kommunikationen med medarbetare och föräldrar kan utvecklas. Förskolans ledning tar fram en handlingsplan för detta i samarbete med de fackliga organisationerna.”, skriver Toni Mellblom.