Nya området Sjöstadshöjden ska knyta ihop Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad med bro, nya bostäder, arbetsplatser och hotell.

500 bostäder och 5 000 arbetsplatser fanns i detaljplaneförslaget som gick ut på samråd. Men efter att olika instanser liksom allmänhet tyckt till om planerna kom personalen på stadsbyggnadskontoret under våren tillbaka med ett nytt förslag.

Det innebar stora förändringar och rockader i planarbetet (se faktaruta), till stor del av hänsyn till höga naturvärden i området och Hammarbyskogens funktion som spridningskorridor för arter mellan Nackareservatet och Årstaskogen.

Ett av husen intill Hammarbyvägen tas bort efter förslag från stadsbyggnadskontoret. Detta för att minska ingreppen i naturen.

Ett av husen intill Hammarbyvägen tas bort efter förslag från stadsbyggnadskontoret. Detta för att minska ingreppen i naturen.

Sweco Architects

Fler bostäder

Den styrande rödgröna majoriteten godkände i huvudsak stadsbyggnadskontorets förslag men klubbade också igenom fler ändringar. Bland annat ska staden se över möjligheten till fler bostäder på bekostnad av kontor och hotellrum.

– Det är väldigt mycket kontor samtidigt som vi ser en trend mot mer hemarbete. Det vore bättre med ett antal hundra lägenheter till, säger Cecilia Obermüller (MP) som är ledamot i stadsbyggnadsnämnden och ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

På en nio punkters lista finns också att staden ska jobba mot låg bilanvändning och sparsamt med parkeringsplatser i området. Bil- och bussvägen genom Hammarbyskogen slopas också av hänsyn till områdets värdefulla natur och Hammarbyskogen som spridningkorridor för arter mellan Nackareservatet och Årstaskogen. Vägen var tänkt att binda samman Sjöstadshöjden och det andra planerade bostadsområdet närmre Hammarbyhöjdens IP.

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet som röstades ned var inte med på majoritetens noter utan ville gå helt på stadsbyggnadskontorets förslag.

M varnar för bakslag

Moderaternas tidigare nämndordförande Johan Nilsson menar att beslutet innebär risk för parkeringsproblem även utanför Sjöstadshöjden. Han tror att den slopade vägen genom Hammarbyskogen kommer att leda till ökad omfartstrafik om det inte finns möjlighet att köra bil mellan Hammarbyhöjdens IP och Hammarby sjöstad.

"Den totala mängden utsläpp och biltrafik kan alltså komma att bli större utan vägen", Johan Nilsson i mejl till Mitt i.

Johan Nilsson menar att det i själva verket riskerar att bli mer trafik på gatorna.

Johan Nilsson menar att det i själva verket riskerar att bli mer trafik på gatorna.

Christian Lärk

Sverigedemokraterna yrkade på egen hand på återremiss med önskemål om en ännu mer varsam exploatering än i stadsbyggnadskontorets förslag.