Alliansen (M, L, C och KD) föreslår en budget med ett resultatmål på tre procent för att säkerställa ekonomisk stabilitet även vid konjunkturnedgång. Utöver det avsätter man 50 miljoner kronor som kan användas för oförutsedda händelser.

– En allvarsam tid kräver en ansvarsfull budget, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M).

Satsningar då? Jo, förslaget ger bland annat ett tillskott på 119 miljoner kronor till utbildningsnämnden och mer pengar till socialnämnden för förstärkning av avhopparverksamheten och en förstärkning av familjecentralen i Tureberg.

”Kräver kraftfulla insatser”

Inom kultur- och fritidsområdet ska föreningslokaler vid Aniaraplatsen renoveras och tillgänglighetsanpassningar vid Rösjöbadet påbörjas.

– Sollentunas ekonomi står stark och vi kan trots konjunkturnedgång stärka välfärden och investera för morgondagen, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nyman (KD).

Men satsningarna imponerar inte på oppositionsrådet Anton Lindgren (S). Han menar att Alliansens budget saknar åtgärder för att möta våldsvågen.

– Läget är akut och kräver kraftfulla insatser här och nu, säger han.

Konkret pekar S på otillräckliga tillskott till skolan, socialtjänsten och föreningslivet som klara brister i budgeten. Enligt Anton Lindgren äts delar av Alliansens tillskott upp av inflationen.

– Den så kallade satsningen på skolan innebär i själva verket besparingar.

Socialdemokraternas budgetförslag betyder 62,4 miljoner mer i driftsanslag – bland annat 25 miljoner till utbildningsnämnden, 8 till vård- och omsorgsnämnden, 9 till socialnämnden och 9 till kultur- och fritidsnämnden.

Skattesatsen ligger kvar även i S-budgeten. I stället vill S se 40 miljoner mindre än majoriteten till kommunstyrelsens oförutsedda utgifter och har ett lägre resultatmål – 2,5 procent i stället för 3,0 – vilket ger 22,4 miljoner kronor mer att använda i verksamheterna.

V ser behov av höjd skatt

Det enda partiet som föreslår höjd skatt är Vänsterpartiet som vill höja med 28 öre till 18,40.

– Verksamheter som skola och vård och omsorg lever inte upp till en rimlig nivå och det är inte acceptabelt i en rik kommun. En temporär skattehöjning behövs nu för att undvika mer nedskärningar och öka personaltätheten i skolan, säger oppositionsrådet Mia Mulder (V).

Skattehöjningen ger minst 67 miljoner kronor i ökade intäkter. Lika mycket pengar att använda hittar V genom att ha relativt låga 1,5 procent i resultatmål. Däremot håller V med Alliansen om att 50 miljoner är en lämplig summa för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

På torsdag, den 23 november, är det debatt i kommunfullmäktige och då klubbas budgeten.