Mitt i berättade 2023 om hur anställda inom den kommunala hemtjänsten i Hässelby larmade om den kraftiga tidspressen i jobbet, som ska ha varit ett problem i flera år.

Ett av de stora problemen är områdets storlek: Hässelby strand, Hässelby gård och Hässelby villastad utgör en stor geografisk arbetsyta för personalen att täcka.

– Tiden hos brukarna är det viktiga nu när allt handlar om budgeten, när vi sedan måste förflytta oss fort mellan brukarna måste det gå så snabbt att stressen blir för hög, säger Ingrid Heldt från Kommunal som jobbat 15 år på Hässelby hemtjänst.

Ingrid Heldt, skyddsombud på Hässelby hemtjänst.

Ingrid Heldt, skyddsombud på Hässelby hemtjänst.

Privat

Intäkterna för hemtjänsten har genom de nya ersättningsreglerna i praktiken minskat ju mer tid personalen lägger på restid.

De ökar ju mer tid som registreras hos brukarna.

Namnlistor lämnades in

Hemtjänsten hade en representant vid ett stadsdelsnämndmöte i Hässelby-Vällingby under 2023, där namnlistor från medarbetarna lämnades in med krav på åtgärder.

Eva Frykler, avdelningschef för äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby, sa till Mitt i 2023 att flera åtgärder då infördes för att förbättra arbetsmiljön, men det tycks inte ha varit tillräckligt.

I mitten av januari i år skickade Ingrid Heldt in en så kallad ”6:6:a” till Arbetsmiljöverket.

Hässelby hemtjänst har på nytt krävt nya åtgärder från stadsdelen för att få in pauser i jobbet.

Hässelby hemtjänst har på nytt krävt nya åtgärder från stadsdelen för att få in pauser i jobbet.

Mostphotos

Det är en begäran skyddsombud kan göra när man anser att åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider krävs.

"Kan inte ta pauser alls"

Restiderna mellan brukarna, genom de så kallade arbetskorten, är akilleshälen.

De leder till daglig långvarig stress i arbetet för de anställda, menar hon.

– De allra flesta hos oss upplever att de inte kan ta pauser alls.

Enligt Ingrid Heldt fanns det under 2023 dessutom dels 30 minuter i början, dels i slutet, av arbetspassen för personalen att organisera jobbet på.

Något som kortades ner till 15 minuter inför 2024.

– Man hinner inte hämta nycklar och rapportera.

Eva Frykler hävdar att man kontinuerligt omfördelar så att medarbetarna inte ska behöva ha långa sträckor mellan brukarna.

– Vidare anpassas gångtiderna och förflyttningstiderna utifrån väderlek och väglag. Vi stämmer av och följer upp dagligen hur planeringen ser ut och fungerar.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Matilda Klar

KD: Svårt med rekrytering

Enligt Kristdemokraterna har hemtjänsten i Hässelby haft utmaningar att rekrytera personal.

Eva Frykler har hävdat att man inte har svårare än andra hemtjänster att locka personal, men Ingrid Heldt instämmer i KD:s besrivning:

– Arbetsmiljön hos oss gör rekryteringen svår, som jag ser det.

En ny biträdande enhetschef har precis tillträtt inom äldreomsorgen som fått i uppdrag att se över samtliga arbetskort.

Michaela Hollis (KD) har hävdat att hemtjänsten i Hässelby har rekryteringsproblem.

Michaela Hollis (KD) har hävdat att hemtjänsten i Hässelby har rekryteringsproblem.

Johan Lidemark

Enligt Frykler gör man vad man kan för att få till mer geografiskt sammanhållna rutter för personalen och arbetet beräknas vara klart i mars, men Ingrid Heldt är skeptisk till att det blir större förbättringar.

– Men nu är Arbetsmiljöverket inkopplade och de ska göra en inspektion under torsdagen 29 februari. Problemet är att våra rutter detaljstyrs, förr kunde vi själva styra dem och denna stress fanns inte.

Uppföljande möte i mars

Ledningen och Ingrid Heldt har åtminstone kommit överens om att förlänga förberedelsetiden på morgonen till 30 minuter för dagpersonalen då många startar arbetspasset samtidigt och det är trångt i lokalen.

Ett uppföljande möte mellan parterna om situationen och åtgärderna ska ske den 19 mars.