På stadsdelsnämndsmötet 30 mars i Hässelby-Vällingby besökte en anställd på Hässelby hemtjänst sammanträdet.

Hässelby hemtjänst är ena delen av Hässelby-Vällingbys kommunala hemtjänst, och den anställde hade skrivit ett medborgarförslag om arbetsbelastningen. De anställda jobbade under nästan ständig stress och tidspress, och den dagliga planeringen var planerad ner till varje minut utan utrymme för oförutsedda händelser och den beräknade restiden mellan brukarna var för kort, stod det.

Vill ha rimliga restider

"Man är tvungen att ta från brukartiden för att få det att gå ihop. Så här har det varit i flera, flera år och det är regel för oss att vi har för kort tid mellan brukarna och det är regel att personalen är stressad och mår dåligt av det. Detta har vi lyft på jobbet många gånger men det blir aldrig någon skillnad", skrev personen bland annat.

"All vård och omsorg i hela samhället har stora utmaningar generellt med personalrekrytering, att vi har mer i Hässelby upplever jag inte", säger Eva Frykler.

"All vård och omsorg i hela samhället har stora utmaningar generellt med personalrekrytering, att vi har mer i Hässelby upplever jag inte", säger Eva Frykler.

Mikael Andersson

De anställda på Hässelbys hemtjänst vill ha rimliga restider mellan brukarna och en möjlighet att ta pauser, enligt namnlistorna. Äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby har svarat medborgarförslaget att åtgärder görs. Tiden de anställda får för att skriva rapporter på morgonen och eftermiddagen har förlängts.

– Utifrån tid, resväg och gångtid och hela det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi vidtagit flera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, säger Eva Frykler, avdelningschef för äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby.

– Vi har olika långt till våra brukare. Inom Hässelby hemtjänst ligger ju både Hässelby strand, Hässelby gård och Hässelby villastad. Det blir skillnader i gångtid och restider beroende på var du arbetar i området.

Oppositionen: Resurserna räcker inte till

Den borgerliga oppositionen i Hässelby-Vällingby kom samtidigt med ett särskilt uttalande på nämndmötet. Man hävdade att situationen för hemtjänsten i stadsdelen är ansträngd och att resurserna inte räcker till.

Hemtjänst, äldrevård. Genrebild.

Hemtjänst, äldrevård. Genrebild.

Mostphotos

Detta är ett resultat, menar man, av att den rödgröna majoriteten i sin budget gav den lägsta uppräkningen av hemtjänst-pengen sedan valfrihetssystemet infördes inom hemtjänsten 2009. Äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby prognostiserar just nu ett underskott för 2023 om 3,5 miljoner kronor, som de borgerliga menar beror på den låga ersättningen.

– Det är flera olika saker som sammanfaller som förklarar underskottet. Men en uppräkning på 1,1 procents av ersättningen för löner under inflationen, det år såklart väldigt tufft att få det att gå ihop, säger Eva Frykler.

I medborgarförslaget framstår det ju som att hemtjänstpersonalen i Hässelby mår dåligt, hur var det att få ta del av det här medborgarförslaget?

– Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Det är tråkigt att detta inte hanterats internt på enheten i stället, men vi tar allting på allvar när det gäller inkomna synpunkter och klagomål. Detta måste vi ju lösa.