För ett par månader sedan skrev Mitt i om Enskede kammarkör – en 39-årig kör som tvingades lägga ner när församlingen gjorde en omorganisation. Samma sak hände yngre "syskonet" Årsta kammarkör i samma församling, som bildades 1996. Ett stort missnöje finns hos många av de före detta medlemmarna.

– De sa en sak och gjorde en annan, sammanfattar Helena Björzén situationen.

Sommaren 2022 fick hon och de andra i kören ett brev. Där stod det att församlingen skulle slå samman Årsta- och Enskede kammarkör, och att alla medlemmar skulle få möjlighet att sjunga i någon av församlingens körer.

Fick inte plats

Men båda kammarkörerna lades ner. I stället startade en ny, men att få plats där visade sig vara svårt. I början av året provsjöng Anna-Lena Stevensson, Helena Björzén och Anna Gustafsson Lindfelt, alla före detta medlemmar i Årsta kammarkör, till Vocantus. De fick nobben. Och enligt dem har de inte fått erbjudande om en plats i någon annan kör.

– Många har varit med och engagerat sig länge. Vi har varit aktiva och ställt upp, bland annat när det har behövts en kör med kort varsel, säger Anna Gustafsson Lindfelt.

Enligt kyrkan har alla före detta medlemmar fått erbjudande om att sjunga i någon av församlingens körer.

– Men det kanske inte har varit körer som de har tyckt hållit tillräckligt hög kvalitet enligt deras önskemål. Jag förstår att många är ledsna och besvikna, och känner sig lurade för att de inte fått plats i kammarkören. Vi får respektera om de inte tycker att det vi har erbjudit har varit tillräckligt intressant, säger Marie Rehnstam, kyrkoherde i Enskede-Årsta församling.

De före detta körmedlemmarna beskriver hösten förra året som en "lång, utdragen period av ovisshet".

– Vi har bland annat fått höra från ledningen att vi "inte kan ha en kör med bara kvinnor". Men det är inte riktigt vårt problem att lösa. Kvinnor i medelåldern dominerar körsång, och det är också vi som uppbär kulturlivet, säger Anna Gustafsson Lindfelt.

"Inget vi står bakom"

Årstabon Anna-Lena Stevensson har börjat sjunga i en kör i Kista i stället. Hon är synskadad och fick av Enskede-Årsta församling höra att det kunde bli ett problem.

– "För dig som inte ser och kan läsa noter så kan det bli svårt när vi ska sjunga nyskrivna verk" fick jag höra. I den kör jag är med i nu så går det utmärkt, säger Anna-Lena Stevensson.

Kyrkoherden Marie Rehnstam säger att hon inte känner till uttalandet.

– Det är förstås inget som vi står bakom eller försvarar, och alla som har sökt in till kammarkören har bedömts på samma sätt. Vi har flera personer i våra verksamheter med särskilda behov. Vi upplever att situationen är så känslig att vad vi än sagt så har det missuppfattats, säger hon och fortsätter:

– Vi är självkritiska, och frågan är om vi kunde ha gjort något annorlunda. Kanske kunde vi det, men det är lätt att vara efterklok. Den här kören har engagerat sig och medlemmarna har ställt upp, det ska de ha en eloge för, säger kyrkoherden Marie Rehnstam.

I januari i år hade Årsta kammarkör sin sista konsert.