Stormskadad. Roslags-Kulla kyrka efter stormen Alfrida 2019. Nu har kupolen och spiran som kröns av en tupp lagats. Foto: Åsa Sommarström

Stormskadad kyrkspira återinvigs

Nu har Roslags-Kulla kyrkas spira och kupol som skadades av stormen Alfrida restaurerats. Nu i helgen, efter två år, är det återinvigning.

  • Publicerad 09:34, 9 sep 2021

Minns ni stormen Alfrida i januari 2019 som gick så hårt åt norra Europa?

I Österåker skadades inte bara en mängd elledningar. På Ljusterö revs en bit av prästgårdens vägg loss och på Roslags-Kulla kyrka böjdes den gamla tornspiran av de kraftiga vindarna.

Timmer. Den gamla 14 meter långa trästolpen från 1740 och arbetet med den nya. Stolpen håller upp tornspiran. Foto: Clas Boström

Skadorna var så allvarliga att de hotade målningar inne i kupolen under spiran.

Återinvigs med gudstjänst

Nu har den tuppkrönta spiran och kupolen som den sitter fäst i reparerats och återställts.

”Det gläder oss att den 12 september kl. 11.15 kunna fira gudstjänst och återinviga Roslags-Kulla kyrka efter restaureringen av kupolen och kyrkspiran" skriver församlingen och önskar alla välkomna så långt covid-restriktionerna tillåter.

Kyrkspira böjdes av stormen – takmålning hotas

Roslags-Kulla kyrka uppfördes av Östanås ägare 1706 som kombinerad slotts- och sockenkyrka i en stil som beskrivs som ”lantlig senbarock”.

Restaurering. Byggställningen under arbetet med Roslags-Kulla kyrka var 13-14 våningar hög för att nå upp till tornspiran. (bilden är beskuren) Foto: Clas Boström