Översvämningar, kollapsade vägar och husgrunder samt nedfallna träd som stör trafiken. Den senaste tidens mängder regn och crescendot – stormen Hans – har fått riksmedia att skriva massor av artiklar om påverkad infrastruktur runt om i landet. Men för Sigtuna kommuns del har varken regnet eller stormen Hans framfart skapat några större störningar.

– Vi har inte drabbats i någon större utsträckning av översvämningar eller liknande. Däremot hade vi på tisdagseftermiddagen ett nedblåst träd men det har vi redan röjt undan, säger Rickard Källberg som är verksamhetschef på teknik och natur i Sigtuna kommun.

Ett träd. Det var allt som kommunen drabbades av. Sedan kom flera rapporter från Arlanda att vissa flyg inte kunde landa på Arlanda med förseningar i flygtrafiken som följd. Men det var inget som påverkade kommunens infrastruktur eller kommuninvånarna specifikt.

Beredskap dygnet runt

Teknik- och natur underhåller och sköter kommunens utemiljöer, gator, parker, lekplatser, torg och andra allmänna ytor, liksom kommunens naturvård och naturreservat. De är dem som åtgärdar fel som kan uppstå på grund av olika väderfenomen.

– Vi har en beredskap dygnet runt även på sommartid. Vi har kopplat från SOS alarm och vid de tillfällen det har hänt något kommer det ofta från våra kommuninvånare. Vid de fall vi ser att det är extremväder på gång då brukar vi ha en förhöjd beredskap själva med personal för att kunna manna upp med folk förutom de som redan ligger i beredskap om det krävs, säger Rickard Källberg.

Skulle det bli tal om översvämning någonstans i kommunen kopplas myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) in samt räddningstjänsten.

– Där kan vi såklart vara behjälpliga, vi har ju resurser för att hjälpa till. Vi har pumpar och sådana saker. Om vi ser att dagvattensystem inte hinner med kan vi hjälpa till att pumpa bort vatten, det är sådant som vi gör om det händer på kommunens mark, säger han.

Sigtuna kommun kom lindrigt undan i stormen Hans framfart. (Genrebild)

Sigtuna kommun kom lindrigt undan i stormen Hans framfart. (Genrebild)

Erik Lejdelin