Salem

Alliansstyret har tidigare lovat att alla som arbetar inom den kommunala LSS-verksamheten får följa med vid en privatisering. Men facket och de anställda är ändå kritiska och menar att det kommer bli otrygga arbetsvillkor. Bland annat ska uppsägningstiden gå från sex månader till två–fyra veckor.

Trots det klubbade socialnämnden igenom förslaget. Det slutgiltiga beslutet är upp till kommunfullmäktige i juni.