Hjälpredor. Spännande för stora och små när tusentals fiskar släpptes ut. Foto: Oliver Karlöf

Stor publik när stan fick fler fiskar

Det är ont om rovfiskar i Stockholm, därför sätter staden årligen ut många tusen öringar och laxar. I veckan fick Strömmen ett tillskott på 32 000 fiskar.

  • Publicerad 16:09, 6 maj 2022

Görs för att skapa ett bättre fiske.

Nu har Stockholm fått en ordentlig tillökning i populationen. Närmare bestämt 32 000 individer. Det är dock inte helt säkert att de väljer att stanna i stan. Men de som klarar sig letar sig efter några år tillbaka till sin utsättningsplats.

Den årliga utsättningen av fisk i Strömmen ägde rum i veckan. 22 000 små öringar (smolt) och 10 000 små laxar släpptes traditionsenligt. Uppe­mot 700 nyfikna stockholmare kantade kajerna för att bevittna händelsen.

Oliver Karlöf, fiskekonsulent vid Stockholms stad, arbetar med fiskevård på idrottsförvaltningen. Det är förvaltningen som med sponsring från HEBA fastig­het­er och Fortum sköter utsättningen av ung fisk.

– Utsättningarna görs för att skapa ett bättre fiske och hållbara fiskbestånd i Stockholm, säger han.

Fiskvän. Oliver Karlöf, fiskekonsulent på Stockholms stad. Foto: Privat

På frågan hur våra firrar mår nu för tiden svarar Oliver att det råder stor rovfiskbrist i skärgården och i innerstaden. Arter som gädda och öring saknas på flera håll.

”Tillbakagång i Saltsjön”

– I Mälaren är det bättre men fiskbestånd i Saltsjön har sett en stor tillbakagång. Det beror på brist på lekplatser, predation från säl och skarv samt ett för hårt pelagiskt (icke strandnära, reds anm.) fiske på exempelvis strömming som vandrar in i skärgården och till staden.

Robin berättar att öringen som släpps simmar ut till havs men håller sig relativt nära. Där växer den till sig på fisk och kräftdjur varpå den återvänder till platsen för utsättningen, alltså Strömmen.

700. Så många var intresserade av fiskutsättningen. Foto: Robin Karlöf