I början på mars skedde en hel del förändringar i Tyresös busstrafik.

Förutom att buss 808 mot Gullmarsplan försvann helt glesade SL även ut antalet turer för sju andra busslinjer i Tyresö. Detta för att anpassa trafiken efter resenärernas nya resvanor efter pandemin och spara in på resurser.

Strax efter nedskärningarna gick Moderaterna i Tyresö ut med informationen i sociala medier med rubriken ”Vänsterstyret drar in bussar i Tyresö”.

– Utan förvarning drar Miljöpartiet som ansvarar för kollektivtrafiken in busstrafik för oss Tyresöbor. Det är ett definitivt svek när i princip alla partier gått till val på att värna om, och bygga ut kollektivtrafiken, skriver de i inlägget på Facebook.

Men enligt Miljöpartiet i Tyresö är detta en ”bluffkampanj”.

– Bussar i Tyresö dras in på grund av ett avtal som Moderaterna tecknade med Nobina år 2014, då var Miljöpartiet i opposition. Avtalet utgår från en helt marknadsstyrd modell där operatören Nobina har fritt fram att göra som de vill. När färre åker med Tyresöbussarna får Nobina in mindre intäkter och kan då dra in turer. Men bussen ska ju gå även om det bara är några stycken som sitter på den, säger Marie Åkesdotter (MP), gruppledare.

I juni 2025 upphör avtalet med Nobina, inom kort påbörjas också upphandlingen av ett nytt kontrakt för busstrafiken i Tyresö.

– Det nya avtalet kommer inte vara marknadsstyrt som idag. Ansvaret kan inte bara ligga på bussbolaget, det ska ligga på regionen, säger Marie Åkesdotter (MP).