Från 1 mars 2023 får du inte längre parkera med ditt boendeparkeringstillstånd på den del av Norr Mälarstrands kaj där kommunala aktiebolaget Stockholm Parkering ansvarar för p-platserna.

– På våra parkeringar gäller i grunden inte boendeparkering, utan vi upplåter parkering på samma villkor till alla, säger Christian Rockberger, vd för Stockholm Parkering.

392 platser för boendeparkering blir nu 124 och skälet till förändringen är enligt Stockholm parkering att boendeparkering inte ska gälla på tomtmark som kajen är förutom vid bensinmacken.

– Egentligen har det bara varit ett undantag på Norr Mälarstrand. Det normala på tomtmark är att det är samma avgifter för alla. Det här är det naturliga och det som ingår i vårt uppdrag.

Lapparna med information om ändringen som träder i kraft 1 mars sattes upp på bilrutorna förra veckan.

Lapparna med information om ändringen som träder i kraft 1 mars sattes upp på bilrutorna förra veckan.

Olle Anrell

Tidigare arrenderade Stockholm parkering AB sin mark på kajen av trafikkontoret och då gällde boendeparkering trots att det var på tomtmark. Sedan årsskiftet arrenderar Stockholm parkering i stället marken av exploateringskontoret och då passar bolaget på att ta bort boendeparkeringen.

Men reaktionerna är starka från många håll. En namninsamling har startats och flera bostadsrättsföreningar har lämnat in en gemensam skrivelse till staden för att protestera mot förändringarna som de menar gör ett redan ansträngt parkeringsläge på Kungsholmen än mer ansträngt.

Till vilken gagn?

Sakir Demirel som sitter i styrelsen för en av föreningarna tycker att frågan om tomtmark kontra gatumark är byråkratisk akrobatik och att marken tillhör Stockholms stad oavsett vem som arrenderar ut den.

– Som medborgare är det inte intressant hur staden organiserar sig. Jag förväntar mig att den ska organisera sig bra, effektivt och gynna oss medborgare, säger han.

– Vad kan det vara till för gagn att man försvårar för boende här? Vi förstår det inte.

Bara massa bilåkande

Gunnar Larsson, ordförande i sin brf, tycker att informationen har varit knapphändig och för tätt inpå förändringen. Han tror att det blir kaosartat när fler Kungsholmsbor ska konkurrera om parkeringsplatser på närliggande gator.

– Det kommer inte att bli färre bilar utan bara mycket mer bilåkande.

Christian Rockberger säger att bolaget bara har ansvaret för sina parkeringar och inte helheten i staden. Han anser att informationen har kommit ut i tillräckligt god tid. Men reaktionerna efter beskedet om förändringen har ändå fått Stockholm parkering att införa en ny månadsbiljett på 1500 kronor för de som vill stå vid Norr Mälarstrand.

– Jag kan förstå att det är en försämring för dem som boendeparkerar, men de är så klart välkomna att parkera hos oss även om det inte är med sin boendeparkering.

"Klokt beslut"

Beslutet om boendeparkeringen är taget av tjänstemännen på Stockholm Parkering.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) är också ordförande i Stockholm Parkerings styrelse. Han menar att frågan i grunden handlar om att renodla parkering på gatumark från parkering på tomtmark.

Och han tror inte att beslutet kommer att ändras av politikerna i styrelsen.

– Jag tycker det är klokt att göra de här justeringarna och som ordförande i styrelsen har jag tilltro till vår vd:s förmåga fatta beslut i de här ärendena.

Lyhörd månadsbiljett

Att Stockholm parkering har valt att införa en biljett för 1 500 kronor i månaden efter protesterna tycker Lars Strömgren är ett "lyhört och inkännande sätt att lyssna på de åsikter som har kommit in".

Lars Strömgren (MP) är trafikborgarråd och ordförande i Stockholm parkerings styrelse.

Lars Strömgren (MP) är trafikborgarråd och ordförande i Stockholm parkerings styrelse.

Pressbild

Han tror även att förändringarna på Norr Mälarstrand gör det enklare att hitta p-plats där framöver.

För dem med boendeparkering blir det ju svårare?

– Det är inte förbjudet för dem att stå där, med det kommer att kosta lite mer. Så den direkta effekten blir att det blir lättare att hitta en plats där.

Dåligt för miljön

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) tycker däremot att beslutet är felaktigt och fattat utan konsekvensanalys. Partiet kommer att lägga fram en skrivelse om att ta tillbaka boendeparkeringen.

– Om sådana här förändringar inte görs på ett rimligare sätt innebär det att människor far runt ännu mer och letar parkeringsplatser, vilket även är dåligt för miljön.

Dennis Wedin (M) på Norr Mälarstrand.

Dennis Wedin (M) på Norr Mälarstrand.

Pressbild Moderaterna

Lars Strömgren menar dock att stockholmarna bör förstå att boendeparkering är en dold subvention.

– På kort sikt innebär en bil som söker parkeringsplats utsläpp, men på längre sikt skapar vi incitament som främjar kollektivtrafik, gång och cykel.