Det är Trafik Stockholms tidigare lokaler vid Essingeleden och Kristinebergs slottspark som staden nu ansökt om att få riva. Huset, som är tomt, har bara tillfälligt bygglov som inte går att förlänga och måste därför jämnas med marken.

Men om det blir en ny byggnad på tomten återstår att se.

Efter många års stötande, blötande, och från vissa håll kritiserande, har staden tvingats till reträtt när det gäller NCC:s planerade kontor på platsen. Högsta domstolen nobbade i våras prövning av ärendet.

Kontoren var även tänkta att fungera som bullerskärm för de nya bostadshusen i området. Det här gör att det kan bli byggstopp för en rad bostäder.

De bostadshus som redan byggs berörs inte.

Men däremot berörs projektet Kristinebergshöjden med cirka 230 bostäder. Det har legat på is i ett antal år på grund av oklarheten med rivningshuset och bullernivåer.

I och med att huset försvinner och inget nytt kommer till, kan Kristinebergshöjden hamna i papperskorgen.

– Området är utpekat som stadsutvecklingsområde i stadens översiktsplan så viljan att göra något på platsen finns, frågan är hur, uppger enligt Matilda Lewis på exploateringskontoret.

https://www.mitti.se/nyheter/beslut-om-890-lagenheter-i-nya-hornsbergskvarteren/lmsll!7613947/

Men det är inte de enda projekten i området som staden kämpar med.

Även detaljplanen för 890 bostäderna som ska ersätta Hornsbergs bussdepå kan vara i farozonen. Där var en byggstart vid den så kallade triangeltomten planerad till i höst, men så blir det inte.

Läkemedelsföretaget Octapharma har överklagat detaljplanen och vänder sig mot att vissa av de nya bostäderna hamnar 20 meter från deras fabriksdel och därmed utsätts för konstant industribuller och belysning. Dessutom skriver bolaget att bostädernas närhet riskerar att påverka deras verksamhet negativt. De ville även att länsstyrelsen skulle uttala sig men de meddelar att de inte kommer att pröva detaljplanen.

Mark- och miljödomstolen har inte beslutat i det ärendet än.