Polisiärt. Ungdomar stökade i Bålsta centrum. Foto: Erik Hjärtberg

Stökiga ungdomar oroar politiker

Det är för mycket stök av ungdomar i centrum tycker politikerna. En utredning ska nu göras för att se över hur problemet ska hanteras.

  • Publicerad 01:15, 14 nov 2021

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober informerade Sawsa Atroshi, områdespolis, om situationen i Bålsta centrum.

Det förekommer att ungdomar beter sig stökigt i Bålsta centrum och vissa ungdomar upplever det som ”status” att bli kontrollerade av polisen.

Frågade om ljudvapen

Michael Rubbestad (SD) undrade om man inte skulle kunna pröva en teknik med ”högfrekventa ljud” för att skingra stökiga ungdomar.

Michael Rubbestad undrade också om det inte kan finnas arbetsmiljörisker för fältgruppen Bålstapolarna som finns bland ungdomar.

Polisens svar är att fältgruppen inte ska agera på egen hand om de ser något utan att de ska kontakta polisen.

Efter förslag från Agneta Hägglund (S) gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att, tillsammans med polis och socialtjänst, göra en nulägesbeskrivning samt se vilka ytterligare åtgärder som kan behövas på kort och lång sikt för att kunna hantera situationen i centrum.

Det är oklart exakt på vilket sätt ungdomarna i fråga har betett sig stökigt i Bålsta centrum och skapat denna situation.

– Det skedde en del incidenter som skapade oro bland medborgare och butiks-
ägare i centrum. Polisen och kommunen, främst socialförvaltningen, har samverkat kring hanteringen av situationen, meddelar Helene Zeland Bodin (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Högfrekventa ljud

Så kallade ljudskrämmor är apparater som ger ifrån sig ett pipljud i en frekvens som bara unga kan höra.

Sådana apparater har bland annat använts för att få bort stökiga ungdomar från köpcentrum i Göteborg.
Källa: Sveriges Television

Så ska de som öppnar sina hem för flyktingar ersättas

Upplands-Bro ska utreda frågan Upplands-Bro kommun ska i skuggan av Ukrainakriget utreda möjligheterna att ekonomiskt ersätta de privatpersoner som öppnar sina hem för flyktingar.tisdag 24/5 10:43

Mordmisstänkt kvinna fortsatt häktad

Åklagaren får mer tid att utreda händelserna i Bro. Mordutredningen i Bro där en kvinna i 50-årsåldern avled pågår alltjämt. Nu har åklagaren begärt och beviljats förlängd åtalstid.måndag 23/5 14:43