SJUKSKÖTERSKA OCH POLITIKER. Jonas Lindberg (V) är specialistsjuksköterska inom ASIH och kritisk till att vården utförs av många olika aktörer med bristande samordning. Foto: Mostphotos/Vänsterpartiet

Stod redo med syrgasen – men inga äldreboenden ringde

Covid-sjuka på äldreboenden hade kunnat få syrgas – om bara någon lyft luren och ringt ASIH. Det säger V-politikern och sjuksköterskan Jonas Lindberg. "Det medicinska stödet till äldreomsorgen är bedrövligt", säger han.

  • Publicerad 05:00, 2 okt 2020

De stod redo att rycka ut med syrgas och annan behandling för covid-sjuka på äldreboenden.

Men ingen bad dem komma.

Jonas Lindberg är specialistsjuksköterska inom ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, och regionpolitiker för Vänsterpartiet.

När pandemin slog till i vintras och smittan spreds på länets äldreboenden beslöts att ASIH, vårdcentraler och boenden skulle samarbeta, och att ASIH skulle bistå med till exempel syrgasutrustning.

– Det är ju så man vill att det ska vara. Vi upprättade en öppen konsultlinje, men ingen ringde, säger han.

I en debattartikel i tidningen Kommunalarbetaren kritiserar han strukturen för vården i regionen, med vårdval och olika vårdgivare, där den ena inte vet vad den andra gör.

"Vi tyckte det var konstigt"

När det gäller läkarinsatser på boendena är det regionen, som via privata vårdbolag, har ansvaret.

– Vi tyckte det var konstigt att ingen hörde av sig. Vi hade kunnat förskriva syrgas och ta till boendena, men det har de kanske inte känt till, säger Jonas Lindberg.

Enligt honom brukar äldreboenden skicka personer som blivit sjuka till sjukhus i ambulans. Men på grund av pandemin uppmanades de att ha dem kvar. Och det var just därför som ASIH skulle tas i anspråk.

Ordinerade utan undersökning

Det har sedan rapporterats om att äldre som insjuknat i covid-19 ordinerats palliativ vård utan att läkare undersökt dem på plats.

– Det är emot regelverket. Det medicinska stödet till äldreomsorgen är överhuvudtaget bedrövligt.

I skrivande stund har 2 403 personer med covid-19 avlidit i Region Stockholm. Av dem är det 1 017 personer som insjuknat på särskilda boenden för äldre, säbo. 

Journaler från avlidna granskas

I våras föreslog Vänsterpartiet att läkarinsatserna vid äldreboendena skulle utredas. Och nu blir de bönhörda.

Enligt regionrådet Ella Bohlin (KD) pågår två utredningar. Den ena görs av Palliativt kunskapscentrum och granskar diagnoser och åtgärder.

I den andra granskas journaler från avlidna för att se om rätt bedömningar gjorts.

Kan missbedömningar ha gjorts när det gäller palliativ vård?

– Det kan jag inte svara på utan det får utredningen visa. Det är alltid läkare och personal som gör bedömningarna. Vi tolkade Socialstyrelsens rekommendationer om att begränsa kontakterna till att även gälla läkare, säger Ella Bohlin.

Hon menar också att det aldrig varit så bra samverkan mellan olika vårdgivare som nu under pandemin, och att det är något att ta med sig framåt.