Stockholmsmässan i Älvsjö är Nordens största mäss- och kongressanläggning, med sina 70 000 kvadratmeter. Men byggkomplexet från 1971 är rejält slitet. Dessutom går det kommunägda verksamheten med stora förluster som skattebetalarna får täcka upp för.

Nu ska Mässfastigheter i Stockholm AB säljas och hela mässan rivas. I stället ska en ny stadsdel växa fram här, med 2 000–2 500 bostäder, något Dagens Nyheter var först med att rapportera om.

– Vi behöver hela tiden se på hur vi kan utveckla Stockholm. Det här är en bra plats. När vi sätter spaden i backen 2030 ska t-banan mellan Fridhemsplan och Älvsjö vara klar, kommunikationerna kommer att vara goda, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Blandad stadsdel

Planen är att bygga en blandstad med olika boendeformer. Hur den ska utformas blir en fråga för stadsbyggnadskontoret. Vid årsskiftet 2023/2024 startar ett 1,5 år långt programarbete, där medborgardialoger ingår. Sedan ska nya detaljplaner arbetas fram.

– Närområdet i Älvsjö och Örby består av blandad bebyggelse, det är både villor och flerfamiljshus. Vi vill bygga ihop den nya stadsdelen med de äldre, säger Karin Wanngård och tillägger:

– I Stockholm har vi brist på bostäder med fler rum och på studentlägenheter, så det tittar vi på.

Den nya stadsdelen ska breda ut sig på båda sidor om järnvägen, är tanken.

Den nya stadsdelen ska breda ut sig på båda sidor om järnvägen, är tanken.

DinelljohanssonAB

Visionsbild av den nya stadsdel som planeras där Stockholmsmässan ligger i dag, i Älvsjö.

Visionsbild av den nya stadsdel som planeras där Stockholmsmässan ligger i dag, i Älvsjö.

DinelljohanssonAB

15 000 arbetsplatser

Området där Stockholmsmässan ligger är gammal sjöbotten. Marken bedöms vara mest stabil där byggkomplexet ligger, så det är där bebyggelsen ska stå – utöver bostäderna 10 000–15 000 arbetsplatser.

Ytorna runt omkring ska ett idrottsnav skapas, med både idrottsytor och parkmiljöer för rekreation. Hur detta område ska utformas blir också en fråga för programarbetet.

Men det första steget blir alltså att sälja det förlusttyngda mässbolaget.

– Det finns ingen rimlighet för staden in att fortsätta äga den här verksamheten. Mässytan används bara helt och fullt ut en gång vartannat år, när Nordbygg hålls. Samtidigt har Kistamässan och Waterfront tillkommit, där man kan ha mässor, säger Karin Wanngård.

Jakten på en köpare inleds nu och Karin Wanngård är hoppfull om att hitta intressenter, trots de bistra tiderna. Mässbolagets runt 100 anställda är informerade och så småningom blir det förhandlingar om deras villkor.

Mässan ska inte rivas omedelbart, betonar finansborgarrådet. Mässor är inbokade 2–3 år framöver. Först därefter kan rivningen börja.

Christofer Fjellner, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad, vid Stockholmsmässan.

Christofer Fjellner, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad, vid Stockholmsmässan.

Malin Lövkvist

Även moderat förslag

Socialdemokraterna började arbetet med en strukturplan för mässområdet efter valsegern hösten 2022. Sedan dess har det moderata oppositionsborgarrådet Christofer Fjellner gått ut med att Moderaterna vill bygga bostäder på mässområdet och hävdar att förslaget från början var Moderaternas.

"Vi välkomnar att Socialdemokraterna har hörsammat vårt förslag om att riva Stockholmsmässan till förmån för en ny stadsdel. Det är en vinst för stockholmarna som i dag betalar för mässans återkommande underskott och visar att Moderaterna formar Stockholm även i opposition", skriver han en kommentar.

Karin Wanngård konstaterar att det inte finns några "copyrights" i politiken men lyfter också fram att Socialdemokraterna arbetade för en flytt av mässan redan under mandatperioden 2014–2018.

– Vi lämnade över materialet till de borgerliga när de vunnit valet 2018, men de skrotade det. Det är en glad överraskning att Christofer Fjellner fått Moderaterna att ändra sig.