Redan nu på fredag kommer åtta padelbanor att öppnas i Stockholmsmässan som har gapat tom under stora delar av hösten och vintern. Senare i januari blir spelplanerna fler och i början av februari räknar mässan med att 22 padelbanor ska stå klara.

Det är företaget Padel United, som sen tidigare bland annat har padelbanor i Västerhaninge och Flemingsberg, som hyr in sig på mässan. Padelbolaget har avtal med mässan fram till september men spelandet kan komma att fortsätta även senare under hösten.

Det beror helt på när när coronaläget tillåter att mässorna startar igen, enligt Stockholmsmässsans vd Christian Clemens.

– Totalt blir det nu 11 000 kvadratmeter padelbanor i en av våra tre stora hallar. Det kan bli så att padeln kan fortgå under hela 2021, parallellt med att vi kommer igång med ordinarie verksamhet, men i ett första skede har vi ett avtal fram till hösten, säger han.

Stora ekonomiska förluster

Liksom för Globen, som också stått öde och gjorts om till padelarena, blev 2020 ett tungt år för Stockholmsmässan.

https://www.mitti.se/nyheter/tomma-arenor-kostar-stockholmarna-mangmiljonbelopp/reptjw!I2xF8qRqlI6Q4IiZoYTNCw/

Regionens fältsjukhus som byggdes upp i hallarna gav visserligen intäkter på 74 miljoner till mässan, som också fungerat som paketombud under december. Trots det räknar mässan med att verksamheten gick back med mångmiljonbelopp i fjol. Enligt en prognos kan resultatet för 2020 bli förluster på runt 190 miljoner.

Enligt Christian Clemens så täcker inte heller padeln på långa vägar upp för de inställda mässorna och kongresserna.

– Det här är en väldigt liten intäkt jämfört med vår ordinarie mässverksamhet men det är ändå positivt att vi kan ha någon verksamhet igång här. Jag tänker att det säkert kan passa padelbranschen, både att vara i Globen och hos oss, för att nå folk som jobbar hemma. Det finns säkert en extra stor efterfrågan på padelbanor på vardagar, säger Christian Clemens.