Hösten 2019 stod det klart att kostnaden för utbyggnaden av tunnelbanan skulle öka med drygt 9 miljarder kronor till totalt 32 miljarder kronor. Under våren har det pågått intensiva förhandlingar mellan staten, regionen och de fyra kommunerna, som är med och finansierar projektet, om hur den växande kostnaden ska fördelas.

https://www.mitti.se/nyheter/husgrund-fran-1800-talet-hittad-i-stockholm/repudu!obzsuc08tV5IuhdQhAGDQ/

Stockholm betalar 4,5 miljarder...

Nu har Stockholms kommunstyrelse klubbat att staden kommer att öppna plånboken och betala ytterligare drygt 1,2 miljarder kronor. Notan för Stockholms del har därmed ökat med nästan 37 procent för att stanna på dryga 4,5 miljarder kronor.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) är ändå lättad att överenskommelsen är på plats.

– Det är inte tillfredsställande när det blir fördyringar, men vi har ändå landat i en lösning som alla parter är beredda att signera och gå vidare med, säger hon.

Hur mycket större kostnadsökningar kan staden acceptera?

– Vi hoppas undvika att hamna i den här situationen igen, säger Anna König Jerlmyr och understryker att det är viktigt att det framöver finns en god kostnadskontroll och en minutiös koll på utgifterna i projektet.

...och bygger 45 900 bostäder

I takt med att tunnelbanan byggs ut ska kommunerna se till att 77 900 nya bostäder byggs nära kollektivtrafiken. I och med det nya avtalet får kommunerna mer tid på sig att nå det målet.

För Stockholms del handlar det om att bygga 45 900 bostäder. Men staden ser inga skäl till att flytta fram sin deadline till 2035 som avtalet tillåter.

Socialdemokraterna ställer sig tvivlande till att staden kommer klara sitt åtagande och pekar på att antalet klubbade detaljplaner har minskat under den grönblåa majoritetens styre.

Men den bilden delar inte Anna König Jerlmyr, som är säker på att nå målet år 2030.

– Vi har bostadsbyggande i Slakthusområdet, Farsta, Årsta och i hela Hagastaden och vår bedömning är att vi kan hålla de mål vi har satt upp. Vi håller i bostadsbyggnadstakten, säger hon.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-kan-nya-t-banelinjen-mellan-fridhemsplan-och-alvsjo-dras/repufc!7Ok5z5wiFps@Txk@5HEmtw/