Skolstart. Högstadieelever i Stockholm har fått distansundervisning sen den 11 december, men på måndag fylls klassrummen återigen med elever. På bild Rinkebyskolan. Foto: Sanna Tuurala

Stockholms högstadieskolor öppnar på måndag

När vårterminen startar öppnar Stockholm stads högstadieskolor som vanligt igen. I Järva finns dock beredskap för att bedriva undervisning på distans om det skulle bli aktuellt.

  • Publicerad 17:31, 7 jan 2021

Stockholms högstadieelever fick avsluta höstterminen hemma med distansundervisning på grund av smittspridningen i länet. Men på måndag, när jullovet är slut, kommer de kommunala högstadieskolorna att öppna igen som vanligt, trots dagens besked från regeringen att även högstadier får ha distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

Någon rekommendation att bedriva all undervisning för högstadiet på distans har inte kommit från smittskyddsläkaren i Stockholm eller från Folkhälsomyndigheten, uppger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

– Vi fortsätter att följa deras rekommendationer så ändrar de sin bedömning ändrar vi också vår men som det ser ut nu så blir det skolstart på måndag, säger hon.

Hon välkomnar ändå att staden nu ges möjlighet att ta beslut om distansundervisning även för högstadieeleverna och öppnar för att det kan krävas olika lösningar för olika skolor.

– Vi har över 140 grundskolor i Stockholm och det ser väldigt olika ut. Det kan finnas skolor där man kan behöva gå på distans, till exempel om man får smittspridning eller om arbetsmiljön kräver det. Trängsel i kollektivtrafiken kan också vara ett skäl att ha distans några timmar på förmiddagen till exempel, säger Isabel Smedberg-Palmqvist.

Happy Hilmarsdottir, grundskolechef i Järva, hoppas att högstadieskolorna i området kommer kunna hålla öppet i största möjliga mån. Foto: Susan Ottosen

Vill hålla öppet

Happy Hilmarsdottir, grundskolechef i Järva, säger att skolorna i området är förberedda på att bedriva distansundervisning om det behövs, men hoppas att så inte blir fallet.

– Vi hoppas på att inte behöva stänga någon skola och kommer undvika det i största möjliga mån. Mognaden hos elever i högstadieåldern varierar mycket, och många behöver konkret undervisning på plats för att det ska fungera ordentligt, säger hon, och fortsätter:

– Dessutom är många trångbodda i Järva och det kan vara ett problem att behöva sitta hemma. När högstadieskolorna hade undervisning på distans innan lovet märkte vi att en del elever inte visste var de skulle vara och försökte komma in på fritidsgårdar och liknande.

"Enkelt att hålla avstånd"

Om det skulle bli smittspridning på någon skola eller på annat sätt bli nödvändigt med distansundervisning kommer det dock gå snabbt att ställa om.

– Självklart gör vi vad som krävs i så fall, och vi är väl förberedda. Många av skolorna i Järva är dock stora men med förhållandevis få elever, så det är ofta enkelt att hålla avstånd. Dessutom bor de flesta eleverna i området nära sin skola och behöver inte åka kollektivt, säger Happy Hilmarsdottir.

Stänger en skola kommer nyanlända och elever i behov av särskilt stöd fortfarande få undervisning på plats. Elever som vill ha lunch kommer att kunna hämta en matlåda på skolan.