Region Stockholm klarar vårdgarantin bättre än de flesta regioner i Sverige. Ändå är stockholmarna ofta mer missnöjda med vården än sina landsmän.

Enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2021 anser till exempel bara 63 procent att väntetiderna för besök på vårdcentraler är rimliga, mot 70 procent i snitt i landet.

Och endast 53 procent anser att vård ges på lika villkor, mot 58 procent i landet.

Men när det gäller huruvida väntetider för besök och behandling på sjukhus är rimliga ligger Region Stockholm på rikssnittet, 55 procent svarar ja på den frågan.

Förtroende

Omvänt kan man notera att nästan hälften anser att man får vänta för länge. Faktum är dock att i Stockholm klaras 69 procent av patienterna inom vårdgarantins 90 dagar, mot rikssnittets 58 procent.

Inte heller när det gäller coronapandemin är stockholmarna lika nöjda som övriga landet.. 61 procent har förtroende för hanteringen av pandemin, mot 69 procent i hela landet.

Höga förväntningar

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, menar att stockholmarna har höga förväntningar på sjukvården – och det ska de ha:

– Stockholmsregionens sjukvård och alla som arbetar där gör ett väldigt bra jobb. Vi vet också att patienter, som har personlig erfarenhet av vården, generellt är mer nöjda än allmänheten i stort. Men fler behöver få vård i tid, både hos husläkaren på vårdcentralen, i specialistvården och på sjukhus, säger hon.

Tillgång

De allra flesta anser också att de har tillgång till den vård de behöver, 87 procent av stockholmarna svarade ja på den frågan.

Mest nöjda är de i Kalmar län, med 93 procent, och minst nöjda i Norrbotten där 85 procent svarade ja.