Skolplattformen är en app där kommunikation och information mellan skola, elever och vårdnadshavare finns. Men den har kritiserats för att vara för dålig och klumpig. Därför har en grupp föräldrar har utvecklat en alternativ version som de kallar Öppna skolplattformen.

Går till polisen

Nu polisanmäler staden den Öppna skolplattformen för dataintrång. I korta ordalag handlar det om att den alternativa appen använder sig av personuppgifter ur Stockholms stads register.

Stockholm stads utbildningsdirektör Lena Holmdahl kommenterar anmälan i ett pressmeddelande:

– Användardriven IT-utveckling är intressant men behöver fungera parallellt med lagstiftning och ansvar för säkra personuppgifter (...) Våra jurister har detaljstuderat dessa frågor som ytterst handlar om säkerheten för barn och ungdomars namn, hemadresser och telefonnummer.

https://www.mitti.se/nyheter/fiasko-sedan-starten-har-ar-alla-problem-med-skolplattformen/lmshv!6710621/

Kallar det för ett obehagligt utspel

Christian Landgren är en av föräldrarna bakom Öppna skolplattformen. I en intervju i Dagens Nyheter säger han att:

– Om de vill ta ansvar för personuppgifterna skulle de kunna teckna avtal med oss. Jag ser inte varför en polisanmälan är den mest konstruktiva sättet att komma framåt. (...)

– Är detta ett dataintrång, då finns det väldigt många brottslingar i Sverige i dag. Det är så här mycket it-utveckling går till i dag. Det känns mer som ett utspel, vilket jag som medborgare tycker är obehagligt

https://www.mitti.se/nyheter/strid-mellan-foraldrar-och-staden-om-skolplattforms-app/repucx!1Pdq1EzU1bVp5ns0Fuykjg/