Hur Arlandas utvecklas är avgörande för hela Sverige och inte minst för huvudstadsregionen Stockholm-Mälarregionen. Det anser Mälardalsrådet, där sju regioner nu har lämnat ett svar på utredningen ”Arlanda flygplats – en plan för framtiden” som presenterades i somras.

Ett av kraven är att stationsavgiften för tågresenärer ska avvecklas som i dag ligger på 130 kronor. Detta för att öka kollektivtrafikresandet till Arlanda.

Bredda E4:an

Sigtuna kommun ser stora brister i infrastrukturen runt Arlanda. Det gäller både väginfrastrukturen, där kommunen länge drivit frågan om att E4:an måste breddas och väg 263 ska åtgärdas.

– Men det gäller också kollektivtrafiken. Vi har i ett antal år legat på regionen att få dem att öka turtätheten för pendeltågen, dra nya busslinjer med tätare turer, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Enligt honom åker allt färre kollektivt till Arlanda.

Vad beror det på?

– I stor utsträckning på att man inte är nöjd med förbindelserna. Det är för många tåg som ställs in och det är för långt mellan tågen. Det finns även för få busslinjer och de går inte där de skulle behöva. Vi har flera tusen som jobbar ute på Arlanda och det är svårt att ta sig dit med kollektivtrafiken.

Hinder för utvecklingen

Stationsavgiften som tas ut för tågresenärer till och från Arlanda grundas på statens avtal med Arlandabanan. De sju regionerna menar staten behöver inleda en förhandling med A-Train för att avveckla avgiften.

Sigtuna kommun välkomnar förslaget att ta bort stationsavgiften då fler skulle åka kollektivt till flygplatsen.

– Men vi har tittat på avtalen med A-train och det kommer bli svårt att få dem att vilja ta avgiften. Avtalet är otroligt strikt skrivet och fördelaktigt för A-trains del.

Ett alternativ till stationsavgiften är att utveckla och bygga om Märsta station. Kommunen menar att Mälardalsrådet, regionen och trafikverket kan ha en nyckelroll i det projektet.

– Det skulle då kunna bli en alternativ resväg till flygplatsen, säger Olov Holst.