Stenupplag. Sedan ett par månader tillbaka körs redan sten till platsen där man vill anlägga stenkrossen. Foto: Eva Tonström

Starka protester mot stenkrossanläggning i Älvsby

Det råder stor oro och ilska bland Evlingeborna ute på Värmdölandet just nu. Orsaken: De håller på att bli granne med en stenkross.

  • Publicerad 17:09, 1 mar 2021

Värmdö kommun har fått in en ansökan från ett företag i Eskilstuna om att få anlägga en stenkross vid Älvsby industriområde på Värmdölandet.

Det rör sig, enligt ansökan, om cirka 100 000 ton berg som ska transporteras dit och krossas under fem och en halv månad. Det blir drygt 30 lastbilar per dag och verksamheten ska pågå klockan 07 till 19 varje vardag, enligt företaget.

För nära bostadshusen

Det här har fått boende i Evlinge, som är det område som ligger närmast den planerade krossen, att reagera starkt. De menar att krossen hamnar alldeles för nära bostadsbebyggelsen.

– De närmaste husen kommer att ligga 300 meter från stenkrossen och det är helt orimligt, det går inte, säger Elin Hagberg, som flyttade till Evlinge med sin familj förra året på grund av naturen och lugnet.

Hon och många andra Evlingebor är oroade över vad en stenkross kan föra med sig i form av damm och höga bullernivåer.

– En annan sak här är att förorenat vatten från stenkrossen med stor sannolikhet kommer att rinna ut i dikena intill, vidare bort till Hemmesta sjöäng, där mycket sjöfågel och fisk lever. Hur ska det hanteras? säger Per Särnstedt, även han Evlingebo.

Det var bara ett fåtal hushåll i området som fick besked av kommunen vad som är på gång, men det spreds snabbt i den lokala Facebookgruppen och man startade en protestlista.

– Tyvärr hade vi så kort tid på oss, drygt en vecka, till dess att synpunkterna skulle vara inne 26 februari så det blev jättestressigt, säger Elin Hagberg.

Politiker vill inte kommentera

Under tre dagar lyckades de få ihop drygt 110 namn men listorna kommer att fortsätta fyllas på, tror Elin Hagberg och hennes grannar. Många Evlingebor har också skickat in egna yttranden till kommunen där de motsätter sig en stenkross.

Ordförande i Värmdös bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd, Lars-Erik Alversjö, (M), vill inte kommentera ärendet på grund av jäv, eftersom han själv bor i Evlinge, utan hänvisar till vice ordförande, Per-Olof Fransson, (KD).

– Jag kan inte yttra mig om det här förrän det är hanterat av tjänstemännen och tas upp i nämnden, säger han.

De Evlingebor tidningen träffar menar att antalet transporter kommer bli dubbelt så många mot vad som står i ansökan, eftersom lastbilarna ska ut från området igen. De kommer dessutom troligen gå genom Hemmesta och Grisslinge, som redan är hårt belastade av trafik, tillägger de.

Evlingeborna anser också upp att krossen strider mot gällande detaljplan för området.

Upprörda. Evlingeborna Eva Gustafsson, Peter Fristedt, Per Särnstedt och Elin Hagberg. Foto: Eva Tonström

Oro. Evlingeborna Peter Fristedt, Per Särnstedt, Eva Gustafsson och Elin Hagberg är oroade över att förorenat vatten kommer rinna från stenkrossen ner i marken. Foto: Eva Tonström

Förlängd tid för synpunkter

Platsen de vill använda för stenkrossen är fyra fastigheter på ängen mellan industriområdet och Saltarövägen, med in- och utfart av lastbilar från Saltarövägen: Älvsby 1:131, 1:132, 1:133 (ägs av Värmdö kommun) och 1:134 (ägs av företaget Prabs dotter nr 2 på Värmdö AB).

Företaget har redan börjat lasta av stenmassor på området. Enligt Lars-Erik Alversjö förbereds marken för att kunna bygga ut industriområdet med fler byggnader och det är till detta som krossmassorna är tänkta att användas.

På grund av att så många hört av sig om stenkrossen har kommunen valt att förlänga tiden att lämna in synpunkter till 11 mars. Ärendet kommer att tas upp i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden under våren. Nämnden har möjlighet att reglera verksamheten med olika villkor som rör buller, kemikalier, dagvatten och arbetstider.

Visa merVisa mindre