Det var i december som SL införde så kallad anropstrafik på vissa turer längs busslinjerna 662, 663 och 667. Det är bussar som går mellan Vallentuna centrum och kommunens lantligare delar.

Sedan dess måste man boka sin resa minst två timmar i förväg i stället för att vinka in bussen på vägen. Samtidigt infördes den helt anropsstyrda busslinjen 669 Z mellan Vallentuna och Markim.

SL hade inte stämt av de nya linjerna med kommunen, vilket är den vanliga gången när kollektivtrafiken ska förändras.

Gick inte att boka

En vecka innan de nya bussarna skulle börja rulla stod det klart att förbokningen inte fungerade. Då slog kommunen larm och bad SL vänta med införandet tills problemen var lösta.

Den nya tidtabellen genomfördes ändå.

Vallentunas kommunstyrelseordförande Johan Skog, M, och hans motsvarighet i Norrtälje satte sig i möte med trafikförvaltningen. En vecka senare infördes två nya avgångar.

Men klagomålen har fortsatt.

Osynkade turer

Mitt i Vallentuna begärde ut de synpunkter som inkommit till trafikförvaltningen sedan anropsbussarna kom. De vittnar om ett stort missnöje med anropsbussarna, även sedan de nya avgångarna sattes in.

Kritiken kan delas in i tre kategorier: problem med att utföra bokningen genom SL:s app eller kundtjänst, att hållplatsen hamnat för långt bort när linjen dragits om och att turerna inte längre är synkade med när barnen börjar och slutar skolan.

När buss 663 fick ändrad tidtabell avgick den från Rosendalskolan 14.08 i stället för som tidigare 14.26.

– Det blir svårt att hinna för mina barn som slutar klockan två. Skolan säger att de får sluta tidigare men jag tycker det är helt galet när det är en buss som bara kör skolungdomar, säger en pappa.

SL ändrar

På SL svarar presstjänsten i mejl att man nu ändrat tidtabellen på 663:an igen efter önskemål från kommunen.

De skriver också att "När det gäller skoleleverna är det kommunerna som ansvar för skolskjuts för elever i grundskolan. När det inte finns ett tillräckligt resenärsunderlag för att köra allmän kollektivtrafik är det kommunen som ansvarar för att köra skolskjuts."

663:ans tidtabell ändrades nyligen efter kritik om att skolbarnen antingen får vänta länge eller inte hinner med bussen.

663:ans tidtabell ändrades nyligen efter kritik om att skolbarnen antingen får vänta länge eller inte hinner med bussen.

Stefan Källstigen

Det går fortfarande inte att boka sin resa genom app eller hemsida. Bokningen måste gå genom kundtjänst.

"Möjligheten att boka anropsstyrd trafik i webb och app är under utveckling men vi kan inte ge något datum för när det ska vara klart", skriver SL:s presstjänst. 

– Vi för en kontinuerlig dialog med SL, säger Mimmi Skarelius på Vallentuna kommun. Vi tittar på att resenärerna fått längre att gå. Vi försöker vi få tillbaka vinklinjerna och håller också koll på tidsjusteringar så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt.