Det händer att Solbergabon Marie Järvås vaknar tidiga morgnar, av en stark och oljig lukt i sovrummet. Den sticker i näsan och gör henne illamående.

– Då vet jag att vinden vänt så att lukten från asfaltfabriken tar sig hitåt. Solberga ligger väldigt nära anläggningen och det är ett stort problem när vinden kommer från öst, säger hon.

1950-talshuset där Marie Järvås bor har ventilation med självdrag vid fönstren. Anordningen går att stänga men hyresvärden rekommenderar att man inte gör det eftersom det finns blåbetong i huset och ventilationen måste vara god. Det gör det svårt att stänga ute lukten.

– Lukten kan vara i en vecka. Då känns den både utomhus och inomhus. Det är vidrigt, jag vill bara sluta andas. Sedan ger den med sig men kommer tillbaka, berättar hon.

Många klagomål

Marie Järvås är inte ensam om att plågas av lukten från Peabs asfaltfabrik i Västberga industriområde. Det senaste halvåret har miljöförvaltningen i Stockholms stad fått mängder av mejl från människor i Solberga, Midsommarkransen, Fruängen, Västberga och Årsta, om den brända, skarpa lukten.

– Jag jobbar en del hemifrån och när jag gått ut för att handla lunch har det hänt att jag vänt tillbaka in igen på grund av lukten. Inomhus har jag stängt fönstren och dragit igen ventiler om jag märkt att lukten sipprat in. Mina grannar har gjort likadant, berättar en Årstabo som klagat hos staden och vill vara anonym i tidningen.

Skärper tonen

Mitt i berättade om problemet med stanken från asfaltfabriken i en artikel i början av september. Då hade Stockholms stads miljöförvaltning, som är tillsynsmyndighet för verksamheten, ålagt Peab att utreda problemet och redogöra för åtgärder. Dessutom skulle Peab redovisa innehållet i gaserna och om de kan vara hälsovådliga.

Under hösten har Peab agerat på flera sätt – man har bland annat installerat en utrustning som ska reducera lukt och sänkt tillverkningstemperaturen.

Ändå fortsätter klagomålen att komma in till miljöförvaltningen. Därför har man nu skärpt tonen mot Peab, som inte heller svarat på frågan om utsläppens innehåll.

– Vi agerar utifrån de signaler vi får in, som betyder att problemet inte har upphört. Därför har vi riktat ett föreläggande till Peab och vill ha svar senast den 28 december, säger Katariina Parker, enhetschef vid miljöförvaltningen.

Oro för hälsan

Många som känner lukten är oroliga för att den ska vara hälsofarlig. Peab har gått ut med att inte finns några otillåtna nivåer av hälsofarliga ämnen i utsläppen, men miljöförvaltningen vill ha en precisering.

– Vi vill att man redovisar rökgasens innehåll, vad som ger upphov till lukten, gör en bedömning av eventuella hälsorisker och av hur utsläppen förhåller sig till miljökvalitetsnormer för luft. Man ska också redogöra för hur spridningen ska stoppas, säger Katariina Parker.

Problem i många år

Problemen med lukt från asfaltfabriken är inte nytt. Solbergabon Marie Järvås skrev sitt första mejl till miljöförvaltningen 2016. Även andra söderortsbor har berättat för Mitt i att de besvärats av lukten i perioder under många år.

– Att miljöförvaltningen fått in så många klagomål nu tror jag beror på att problemet diskuterats i lokala Facebookgrupper. Det har fått människor att inse att många känner likadant – och man har fått kunskap om hur man ska anmäla, säger hon.

Marie Järvås tycker att asfaltverket ligger fel och att det borde gå att hitta en plats som inte ligger så nära bostadsområden.

Inget krav på flytt

Men någon krav på flytt är inte aktuell, betonar Katariina Parker på miljöförvaltningen.

Hon vill inte uttala sig om eventuella följder för Peab om man inte fått in alla svar den 28 december.

– Det här föreläggandet har syftet att tydliggöra vad vi vill få in, säger hon.

Söderortsborna har inte bara vänt sig till miljöförvaltningen med klagomål på asfaltlukten. Även Peab har fått många mejl. För cirka fyra veckor sedan installerade företaget därför en luktreducerare i skorstenen. Nu sätts ännu ett filter in.

Enligt Peab har klagomålen minskat sedan luktreduceraren kom på plats, men inte upphört. Mitt i kan också konstatera att söderortsborna fortsätter att klaga på lukten i lokala Facebookgrupper, när den återkommer i deras områden.

"Har haft effekt"

Helt kommer lukten aldrig att försvinna, betonar Peab, men man utreder om mer kan göras.

"Det pågår en djupare utredning för att få bukt med luktproblematiken. Därefter vet vi vilka ytterligare åtgärder som kan vara aktuella. Vi bedömer dock att luktreduceraren som redan är installerad har haft effekt", skriver Mats Wendel, sakkunnig i asfaltproduktion hos Peab, till Mitt i.

Exakt vad rökgaserna innehåller vet inte Peab. Nu arbetar man för att ta reda på det, sedan miljöförvaltningen krävt både en innehållsdeklaration och en bedömning av hälsoriskerna.

"Vi har inget resultat färdigt, men heller inga indikationer från tidigare mätningar avseende att rökgaserna skulle innehålla några hälsorisker", skriver Mats Wendel.

"Avvaktar mätresultat"

Mats Wendel kan ännu inte svara på miljöförvaltningens fråga hur utsläppen förhåller sig till miljökvalitetsnormerna för luft utan svarar att Peab utreder frågan och "väntar på mätresultat".

Men har lukten blivit värre? Flera söderortsbor som Mitt i varit i kontakt med menar att problemet varit stort i åratal medan andra menar att den blivit värre i år. Vad det i så fall beror på kan Mats Wendel inte svara på.

"Vi jobbar fortfarande med frågan och avvaktar även här mätresultaten", skriver han.