Avtalat. Avarn bevakar gatorna på uppdrag av Solna stad. "Men det är absolut inte så att man ska vara extremt nitisk", säger David Nordin. Foto: Stefan Källstigen/Privat

Stadsmiljöchefen: "Pratar aldrig om att sätta dit bilister"

Solnas stadsmiljöchef David Nordin har regelbundna möten med Avarn men känner inte till vakternas arbetsmetoder. – Vi pratar aldrig om att nu måste ni ut och sätta dit bilister. Det är inte så vi jobbar, säger han.

  • Publicerad 07:00, 11 jun 2021

Det är absolut inte så att man ska vara extremt nitisk

Mitt i Solna har berättat om p-vakternas "fulspel" på Solnas gator.

Men det förekommer inga krav eller mål från Solna stad om att leverera en viss mängd lappar. Det säger stadsmiljöchef David Nordin som är ansvarig för avtalet med Avarn.

– Nej, det är inte så vi jobbar.

De metoder som p-vakterna vittnar om är nya uppgifter för David Nordin. Att lappa på 9,8 meter från korsning tycker han inte låter rimligt.

– Det är första gången jag hör talas om det. Det är ett kommunalt avtal vi har med Avarn och det är absolut inte så att man ska vara extremt nitisk. Om de jobbar så är det inget som kommer från oss, det är samma regelverk här som ska gälla hela Sverige.

https://www.mitti.se/nyheter/solnas-p-vakter-vi-leker-med-folks-pengar/repufj!nm5X5g5skqq9lPzVazBMQg/

David Nordin har regelbundna möten med Avarn där statistik avhandlas, för att avgöra bemanningen.

– Men vi pratar aldrig om att nu måste ni ut och sätta dit bilister. Snarare tvärtom, vi kan säga att de kan hålla sig borta från vissa platser där det tillexempel sker vägarbeten eller vid en ny regeländring.

Men ju fler lappar desto mer pengar för Solna?

– Absolut, den delen går in i stadens kassa precis som tillexempel boendeparkering, precis som i alla Sveriges kommuner.

Vad säger du om att vakterna får biobiljetter om de lappar bra?

– Jag känner inte till det och det har inget med stadens beställning att göra.

Solna har flest böter i länet sett till befolkning, vad kan det bero på?

– Vi har lika många arbetsplatser som invånare i Solna, vi är en inpendlingskommun med flera stora besöksmål. Det är ofta svårt att jämföra kommuner så.

David Nordin meddelar att staden inte omgående kommer att vidta någon åtgärd utifrån vakternas lägesbeskrivning, men att arbetsmiljöfrågor tas upp i parternas avtalsmöten.

Höjda böter

P-bolaget Avarn, det hette tidigare Nokas, sköter Solnas parkeringsövervakning på kommunal mark på uppdrag av staden.

2020 kostade övervakningen Solna stad 15,1 miljoner kronor.

Felparkering gav under 2020 28,4 miljoner kronor i intäkter till staden.

20-25 vakter jobbar i Solna.

2019 höjde Solna stad avgifterna för felparkering. De ligger nu på 500, 750 och 1 200 kronor.

Källa: Solna stad

Visa merVisa mindre