Fortsatt parkering. Ovan för den lägsta av stadshusparkeringens terasser finns ytterligare några stycken. nu forsätter de som parkering. Polishustomten mitt emot, mellan den gula gaveln och biografen kan dock bli något annat. Foto: Anna Wilson

Stadshusparkeringen säljs inte till centrumutvecklare

Majoritetspolitikerna på Lidingö har ångrat sig. De vill inte sälja stadshusparkeringen till centrumutvecklaren Grosvenor. – Marken används flitigt som parkering idag, säger Daniel Källenfors (M).

  • Publicerad 05:10, 12 jan 2021

Planerna för att omdana Lidingö centrum förändras. Till följd av ett nytt ställningstagande från majoritetens politiker krymper nu den yta som fastighetsägaren Grosvenor Europe kan exploatera.

På måndagen gick de fyra kommunalråden M, Kd, L och Lp ut med att de inte vill att staden säljer marken nedanför stadshusen där idag en parkeringsplats i terasser ligger till Grosvenor.

– Det krävs inte ett beslut direkt, snarare är det ett icke-beslut. Men det kändes ändå viktigt att kommunicera. Många undrar hur det går med centrumplanerna, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Parkering på taket

Grosvenors plan var ursprungligen att gräva ner parkeringsytan och bland annat anlägga en park i markplan. Av ekonomiska skäl ändrades förslaget till att bygga större matvarubutiker platsen och ha parkering på deras tak.

Men den idén gillade inte majoritetspolitikerna.

– En stor parkeringsyta under två köplador. Det är inte riktigt den utveckligen Lidingöborna efterfrågar, säger Daniel Källenfors.

Enligt Källenfors påbörjades dock förhandlingar men Grosvonor men då man inte kunde få marknadsmässigt betalt för marken svalnade intresset att sälja ytterligare.

Det är oklart vilka summor det handlade om.

Gamla bibliotekshuset först ut

Carl Strufves nordenchef på Grosvenor Europe kommenterar på mail.

”Vi fortsätter att arbeta aktivt för en positiv utveckling av Lidingö Centrum, som vi har gjort sedan vi förvärvade centrum. Vi gör det i dialog med staden och inom de ramar och förutsättningar som den sätter. Vi hoppas kunna hörsamma de önskningar om en förnyelse av centrum som Lidingös invånare har. Som vi tidigare har meddelat är vårt nästkommande projekt utvecklingen av gamla bibliotekshuset, vilket startar under våren och färdigställs till i sommar.”

https://www.mitti.se/nyheter/nu-ar-det-klart-tva-restauranger-i-gamla-biblioteket/reptix!Y2KFkvwnfhFc1@hi0ut7HA/

Vill ha mer service

Daniel Källenfors betonar dock att majoriteten är positiv till centrum utvecklas.

– Vi ser jättegärna en bra en småskalig och balanserad utveckling av Lidingö centrum med mer service till Lidingöborna. Och då ser jag centrum som en helhet från Torsvik där Thernlunds låg och vidare till centrumfastigheterna.

Vad vill du se för utveckling där stadshusparkeringen är?

– Marken används flitigt som parkering i dag. Det är bra använd mark. Det är inte akut att göra något där.