Möte. Toni Mellblom, stadsdelsdirektör, och Ole-Jörgen Persson (M), stadsdelsnämndens ordförande, vid torsdagens möte om covid-19. Foto: Anders Gustafsson

Stadsdelen bjöd in föreningar till corona-möte

Förra veckan höll Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ett möte för föreningar i Tensta om hur stadsdelen fortsatt ska klara coronapandemin. Bland annat ska de som är trångbodda kunna få hjälp med evakueringsbostad.

  • Publicerad 13:34, 20 nov 2020

Tensta-Spånga stadsdel bjöd i torsdags in föreningar i Tensta till ett möte, där stadsdelen bad föreningarna om hjälp att sprida information för att stoppa smittspridningen.

Stadsdelen ordnade ett liknande möte i våras.

– Det var ovärderligt, vi hade aldrig klarat av det utan er hjälp, det har varit mycket bra och starka insatser för att rädda liv, det är jag evigt tacksam för, sade stadsdelsnämndens ordförande, Ole-Jörgen Persson (M), vid mötet.

Andra våg

Även om det skett en minskning av covid-19 i Järva ser Persson en andra våg av pandemin totalt sett i Stockholmsområdet. Därför kan Järva inte slappna av.

– Vi vädjar en gång till och ber om hjälp, sade Persson.

I våras var Järva hårt drabbat, nu är situationen enligt Persson en annan, viruset drabbar inte längre Järva lika hårt.

– Det finns goda förutsättningar att klara av en andra våg. Det betyder inte att vi ska slappna av, sade Ole-Jörgen Persson.

Lärt sig av våren

I dag har stadsdelen byggt upp ett lager med skyddsutrustning. Stadsdelen har enligt Persson även lärt sig hur den ska nå ut med information till invånarna.

Ingen kommunalt driven verksamhet i stadsdelen har stängt, och det finns inga planer på att göra det. Men märker fritidsgårdarna att trängseln blir för stor har fritidsgårdarna rätt att begränsa antalet besökare.

Och liksom i övriga delar av staden gäller besöksstopp på vård- och omsorgsboenden från 12 till 30 november.

Medborgarkontoret är öppet för dem som behöver hjälp men Ole-Jörgen Persson gav rådet att sköta så mycket som möjligt av kontakterna med stadsdelen hemifrån.

Han rådde föreningarna att fortsätta hålla aktiviteter, helst utomhus.

– Vi vill inte att ungdomar ska hänga i centrum.

Får behålla bidrag

Ingen förening kommer att bli av med bidrag på grund av inställda aktiviteter, lovade han.

För de som är trångbodda finns möjligheten att vända sig till stadsdelen för hjälp, var budskapet, stadsdelen har evakueringslägenheter i Akalla.

Vid en efterföljande frågestund sade en föreningsföreträdare att det är fortsatt stor trängsel i tunnelbanan och på buss 179. En annan företrädare sade att det samlas mycket folk i affärerna i Tensta och när skolorna slutar för dagen.

Ole-Jörgen Persson kommenterade situationen i kollektivtrafiken:

– Buss 179 är ett problem, det är ofta fullt. Våra möjligheter att påverka är begränsad. Om möjligt, ta andra färdvägar, som pendeltåget.

En föreningsföreträdare påpekade att efter att fritidsgårdarna i Husby och Rinkeby stängt har det blivit hårdare tryck på fritidsgården i Tensta. Stadsdelsdirektören Toni Mellblom sade att stadsdelen kommer att kontakta Rinkeby-Kista stadsdel om detta.

En man påpekade att det är viktigt att informationen om evakueringsboendena verkligen når ut. Ole-Jörgen Persson sade att information finns på medborgarkontoret men att informationen kan spridas ännu mer.

Hashim Jama, föreningsamordnare i stadsdelen, sade att han kommer göra ett utskick om evakueringsbostäderna.

– Vi ligger bättre till än andra stadsdelar, vi vet inte hur det utvecklar sig men jag är övertygad om att vi klarar den här insatsen också. Uthålligheten är stor. Vi hoppas att det får ett slut, sade Persson.

Covid-19 i Spånga-Tensta stadsdel

Vecka 45

86 sjukdomsfall

22 sjukdomsfall/10 000 invånare

Vecka 39

6 sjukdomsfall

2 sjukdomsfall/10 000 invånare

Totalt antal sjukdomsfall, vecka 6–vecka 45

664 sjukdomsfall

171 sjukdomsfall/10 000 invånare

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre

Redo. Hashim Jama, föreningsamordnare, Toni Mellblom, stadsdelsdirektör, och Ole-Jörgen Persson (M), stadsdelsnämndens ordförande. Alla tre deltog vid torsdagens möte i Tensta om covid-19. Foto: Anders Gustafsson