Stockholm stads miljö- och hälsoskyddsborgarråd Katarina Luhr (MP) förklarar att det pågår ett arbete för att staden ska kunna ta över ansvaret för sopsugen i Skarpnäck.

– Stockholm vatten och avfall (Svoa) fick år 2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att vara huvudman för stationära sopsugsanläggningar, säger hon.

”Bygger upp kompetens”

Det tar dock tid att komma fram till en lösning, eftersom det är en svår situation.

– Sopsugar är komplicerade. Det som händer just nu är att Svoa håller på att bygga upp sin kompetens om sopsugsanläggningar och målet är att på sikt kunna ta över. Däremot har de inte kommit så långt att de kan ta över från samfälligheten än, då man inte har koll på hur det ska gå till rent juridiskt och ekonomiskt.

https://www.mitti.se/nyheter/hushall-ber-om-hjalp-med-utdraget-sopkaos/repucs!Rmjhhfff2gdmiMP3ZvGzTQ/

Katarina Luhr tycker det är beklagligt att invånarna upplevt att man inte informerats tillräckligt om situationen. Hon vill dock försäkra att staden värdesätter sopsugens samhällsviktiga funktion.

– Det är ett system som möjliggör friare gator och minskar transporter och buller. Tills den funkar igen kommer vi att jobba för oftare tömning av containrar samt fler kärl.

Tidsmässigt oklart

Det är dock oklart om - eller när - Svoa kommer att kunna ta över ansvaret för sopsugen i Skarpnäck. De juridiska delarna är fortfarande oprövade, menar Jonas Dahllöf, enhetschef på Svoa.

”I vår planering ligger att påbörja utredningar kring övertagande av befintliga anläggningar nu i år, med ambitionen att ha dessa klara under första delen av nästa år. Målet är att efter utredningarna kunna ge (samfälligheten, reds. anm.) ett sådant erbjudande”, skriver han i ett mejl till Mitt i.