Stockholms stad tar nu fram en ny resepolicy för sina medarbetare. Enligt denna ska flygresor undvikas när det finns möjlighet att delta digitalt.

För resor som är kortare än 50 mil ska tåg vara det primära transportmedlet, och stadens resebyrå ska i första hand erbjuda tågförslag för resor inom Sverige och Europa.

Bland annat Malmö och Göteborg är vanliga destinationer, berättar Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd. Enligt de nya riktlinjerna får man flyga till Malmö, eftersom resan är längre än 50 mil.

Men inrikes resor ska ändå i första hand ske med tåg, poängterar hon.

 "Vi ska göra vår del" säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd.

"Vi ska göra vår del" säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd.

Tom M Kronestedt

– Det är tydligt i policyn att det är tåg eller buss som gäller, oavsett under eller över 50 mil. Vill man välja flyg så måste man gå till den högsta förvaltningschefen och motivera varför man ska flyga. 

Extra dyrt

För de tillfällen då flyg ändå är nödvändigt, införs ett klimatväxlingssystem som innebär ett kostnadspåslag på 50 procent på flygbiljetten. Denna extra kostnad betalas av respektive förvaltning och ska gå till klimatfrämjande åtgärder – som trädplantering.

– Förvaltningarna är måna om sin ekonomi och att hålla budget. Det är inte det här man vill lägga sina pengar på.

Policyn tas fram eftersom flyg i dag är billigare än tåg, och det rödgröna styret vill öka drivkraften för att välja tåget.

– Det är inte här vi har de stora utsläppen i Stockholm men det är ett sätt för oss att tydligt ta ställning, säger Åsa Lindhagen (MP).