Sundbyberg är bland de flitigaste kommunerna i länet när det gäller att bygga hyresrätter, enligt en kartläggning av tidningen Hem & Hyra.

Och fler ska det bli. Det nya styret vill bygga fler allmännyttiga hyresrätter i hela staden.

– När man detaljplanerar ska man säkerställa hur det ska finnas hyresrätter där, säger Vänsterpartiets gruppledare Moisés Ubeira.

https://www.mitti.se/nyheter/klart-s-v-c-och-mp-bildar-styre-i-sundbyberg/repvjq!roTzH5Z8xxyXM83cO8HZTg/

Något konkret mål för hur många hyresrätter det ska bli har styret inte presenterat. Partiernas ambition är dock att det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren ska vara ”ett byggande bolag”.

Inga ombildningar

Bostadsrätter då? De nämns inte i dokumentet. Men det ska enligt Moisés Ubeira inte tolkas som att styret inte tycker att de är viktiga.

– Vi har bostadsrätter och det projekteras för bostadsrätter. De behövs också, så klart.

Några ombildningar vill styret emellertid inte se under denna mandatperiod.

Ambitionen om nya hyresrätter gäller projekt som ännu inte har satts i rullning. Därför är det svårt att i nuläget peka ut exakt var de ska byggas, menar Moisés Ubeira.

I en intervju med Mitt i förra året sa kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) att det är viktigt med fler hyresrätter i områden där de är få i dag, som Brotorp.

Även Moisés Ubeira tycker att det är viktigt med blandade boendeformer.

– Om vi lyckas få till fler hyresrätter där blir det ett exempel på var man kan märka av en konkret förändring. Men projekteringar ligger långt fram i tiden, därför vill jag vara försiktig med att uttala mig om det, säger han.

Så tycker Brotorpsborna

Bland brotorparna själva finns ett visst stöd för fler hyresrätter i området.

– Det är svårt att få tag på en bostad i Stockholm. Så om det finns en sådan möjlighet, varför inte? säger Sandra Falci som bor här sedan två år.

Även Melissa Navarro tycker att fler hyresrätter i Brotorp är en bra idé.

– Det är definitivt ett problem att behöva betala den där köavgiften, säger hon om den långa bostadskön.

En tredje kvinna i området, som vill vara anonym, är inte lika övertygad.

– Jag tycker inte att det är något som behövs, säger hon.

Före valet tryckte Moisés Ubeira på vikten av ”rimliga hyresnivåer”. Något han fortfarande ser som en ingång i styrets gemensamma vision om social hållbarhet.

– Om vi ska skapa en stad för alla kan vi inte bara skapa dyra hyresrätter, vi måste också ha hyresrätter som passar allas plånböcker.

Kontorshus kan göras om

Ett alternativ, säger Moisés Ubeira, kan vara att Förvaltaren köper in fastigheter och vid behov gör om kontorshus till hyreslägenheter.

Peter Schilling (S) för ett liknande resonemang:

– Det går att göra saker om man är finurlig.

Att bygga helt nya hus med låg hyra är däremot svårt, säger han; Sundbyberg saknar billig mark och med det besvärliga ekonomiska omvärldsläget finns risk för en minskning i hur mycket som byggs.

– Förvaltaren kommer att bygga, men man får heller inte vara ovarsam. Bygger man när det är jättedyrt att bygga blir lägenheterna dyra länge också.

https://www.mitti.se/nyheter/sumpan-har-hogst-byggtakt-i-hela-riket-men-vad-byggs/repvbp!UvK1nA2CaVoja4hkUGYm3w/