Krister Isaksson är Farstabon och cykelbloggaren som för en oförtröttlig kamp mot hinder och faror för stans cyklister.

Det senaste är ett elskåp mitt i den nya cykelbanan vid korsningen Stortorpsvägen/Perstorpsvägen, nära gränsen mellan Farsta och Huddinge.

– Det här är en yta för fordonstrafik. Något liknande skulle vara otänkbart på en bilväg. Fasta hinder på cykelbanan är ett väl dokumenterat trafiksäkerhetsproblem som leder till att människor kommer till skada, säger Krister Isaksson som jobbar som trafikplanerare i Huddinge kommun.

– Den här cykelbanan trafikeras året runt. Hur ska du se det här skåpet i mörker? Hur kommer det att gå att snöröja? frågar han sig.

Det är Stockholms stads exploateringskontor som ansvarat för planeringen av cykelbanan. Enligt Krister Isaksson är det inte första gången de gör misstag som drabbar cyklister.

– De saknar rätt kompetens. Här har de tagit bort en belysningsstolpe och en gräsremsa men låtit elskåpet stå kvar. Så gör man inte om man har kunskap och prioriterar frågan, det är hål i huvudet, säger han.

Elskåpet har uppmärksammats även av trångsundsbon Rolf Johansson som brukar åka där på sin elmoped.

– Jag tycker bara det är så otroligt klantigt. Jag vet hur trafikerad den här sträckan är och vilka hastigheter en del cyklister håller. Åker man rak in i den där klumpen kan det bli en rejäl olycka, varnar han.

Skåpet blir kvar

Exploateringskontoret medger att de har gjort en miss.

– När vi byggt om cykel- och gångbanan så kan vi tyvärr konstatera att vi missat att hantera elskåpet i planeringen, projekteringen och utförandet, tills det uppmärksammades nu, säger Jonas Norberg, enhetschef för avdelningen för projektutveckling i östra söderort.

Vad tänker ni göra åt saken?

– Initialt har vi markerat det för att förhindra att någon cyklar in i det. Vi har startat ett arbete nu med att hantera elskåpet och cykelbanan så de anpassas till varandra och vi får en tydlig och säker cykel- och gångkoppling.

Vad innebär det konkret?

– Inriktningen ser ut att bli att elskåpet blir kvar och vi ordnar med en refug runt elskåpet och anpassar gång- och cykelbana efter detta.

Hur kommenterar du kritiken om brist på kompetens?

– Det är viktigt för oss att planera för en bra och säker cykelmiljö. Att bygga i en tätbebyggd miljö som en stad är kräver dock att vi ska anpassa oss till mer än en sakfråga, varför avvägningar får göras mellan olika trafikslag och intressen.