Lidingö stad har som mål att 70 procent av stadens fordonsflotta ska drivas på förnybara bränslen till 2025, och 100 procent till 2030.

– Vi har även haft som mål att stadens kapitalinvesteringar ska vara 100 procent fossilfria vilket uppnåddes under 2021, säger stadens miljösamordnare Anna Granström.

Fossilfria verksamheter till 2030 är ett av målområdena i det nya miljöprogrammet, som antogs i februari 2021.

– År 2025 vill vi att utsläppen från skolorna och förskolornas mat ska ha minskat till 1,3 kg CO2/kg mat.

Men vägen dit har inte varit självklar. I maj 2021 rapporterade Mitt i om Lidingös bottenresultat i en rankning av miljöarbetet i svenska kommuner.

Plats 212 av 290, och sämst i Stockholms län.

Det nya miljöprogrammet för stadens arbete är enligt kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) en tydlig signal om att ”klimatarbetet ska bli en integrerad del av den dagliga verksamheten”.

Fluffdokument

Miljöpartiets gruppledare Patrik Sandström har å sin sida har kallat programmet för ett ”fluffdokument” – helt i avsaknad av konkreta, finansierade åtgärder.

Men i maj 2022 – ett år efter bottenresultatet – hade Lidingö klättrat rätt rejält i miljörankningen. Från plats 212 till 122 av 290 kommuner, dock fortfarande sämst i Stockholms län.

Staden har ingått ett samarbete med Hamnab och Rena Mälaren, som rensar sjöbotten från miljöfarliga bilbatterier, cyklar, bildäck och kemikalier kring Lidingös kust

Styret har också drivit att en flytande sjömack fått ta plats i Islinge, som delvis har fossilfria bränslen och som i framtiden ska kunna ladda elbåtar.

Frågan är nu hur staden tar sig vidare för att nå målet om helt fossilfria verksamheter.

Vad gör du för klimatet?

Hur ska Lidingö nå klimatmålen. Vilka är era tre viktigaste punkter?