Till salu. Snart kan det här och fem andra hus komma ut på öppna marknaden. Foto: Pekka Pääkkö

Staden vill sälja fem villor

Klassiska sekelskiftesvillor och ett pyttelitet egnahemshus ligger på de fem fastigheter som Lidingö stad nu planerar att sälja. – Vi ser kontinuerligt över hela vårt innehav, säger Sara Helmersson, miljö- och stadsbyggnadschef.

  • Publicerad 05:15, 30 mar 2021

Snart kan möjligheten att köpa sekelskiftesvillor, alldeles nära Lidingöbanans stationer Kottla och Skärsätra öppna sig.

Lidingö stad utreder nu om det går att sälja fem fastigheter som ligger där. Fastigheterna har länge varit i stadens ägo. Nu konstaterar dock staden att ingen av dem behövs i kärnverksamhet.

– Vi håller på att se över vårt fastighetsinnehav för att se vad staden behöver äga, säger Sara Helmersson, miljö- och stadsbyggnadschef, Lidingö stad.

Höga bevarandevärden

På tomterna som ligger på Kottlavägen och Parkvägen ligger enfamiljshus. Tre av dem är stora sekelskiftesvillor som i en tjänsteskrivelse bedöms ha höga bevarandevärden. Ett av husen är en liten enplansvilla av egnahemstyp. Det sista huset har använts som korttidsdsboende, med en ansökan om ändrad användning till förskola.

Men det är inte helt säkert att försäljningen kommer att kunna genomföras.

– Man måste först göra en detaljplaneändring för att avgöra om de är lämpliga för bostadsändamål. Det är viktigt för köparen, säger Sara Helmersson.

Parkvägen. Staden anser att flera av husen är bevarandevärda. Foto: Pekka Pääkkö

Kottlavägen. Husen är inte detaljplanelagda som bostäder. Foto: Pekka Pääkkö

Skippad planskild korsning

Det kan bland annat handla om att de är bullerstörda. De fem fastigheterna ligger förvisso i villaområden. Men alla ligger väldigt nära ett utredningsområde för trafik i stadens översiktsplan. Tidigare diskuterades möjligheten att bygga en planskild korsning där Lidingöbanan och Södra Kungsvägen möts i Skärsätra. En bro för biltrafiken över Lidingöbanan och en tunnel under spåren var ett alternativ från en konsultutredning. Förra våren övergavs dock idéerna om att bygga planskild korsning i Skärsätra.

Oklart om pris

Det finns idag hyresgäster i villorna. I två fall är det långtida hyresgäster med besittningskydd, i övriga fall är det korttidskontrakt.

– Har man besittningsrätt får kommunen hjälpa till att hitta något annat, säger Sara Helmersson.

Vad staden kommer att tjäna på en eventuell försäljning är oklart.

– En värdering görs i ett senare skede, jag vågar inte sia om det, säger Sara Helmersson.

Kottlavägen. En pyttevilla på kuperad tomt är ett av objekten. Foto: Pekka Pääkkö

Parkvägen. På den här tomten finns gungor och burkaniner. Villan ligger vägg i vägg med en förskola. Foto: Pekka Pääkkö

V: "Fortsätt hyra ut"

Kommunstyrelsen beslutade om att utreda möjligheten till försäljning av de fem fastigheterna 15 mars. Själva planläggningen beräknas kosta en miljon kronor och ska utföras av en konsult. Alla var dock inte eniga.

S och MP ville invänta en kommande utredning av stadens fastighetsinnehav. V vill att möjligheten att använda husen som förskola, boende för nyanlända eller andra bostadssociala ändamål ska prioriteras innan försäljning.

Kottlavägen. De fem husen har länge varit i stadens ägo. Foto: Pekka Pääkkö

50 hyresgäster i Högsätrahuset

Lidingö stad äger över 300.000 kvadratmeter yta i bostadshus och andra lokaler.

Dessutom äger man via de två kommunala bolagen Lidingö stads tomt AB och Lidingö stads fastighets AB hyresrätter och kulturbyggnader.

Staden äger en stor del av marken på Lidingö.

Lidingö stads Fastighets AB, gamla Lidingöhem har en bakgrund som allmännyttigt bostadsbolag har drygt 400 hyresgäster.

Staden har också direkt ett antal privatpersoner som hyresgäster. De flesta finns på till exempel äldreboenden eller LSS-boenden. Det finns även enstaka korttidskontrakt. Till exempel finns 50 korttidskontrakt i Högsätrahuset.

Visa merVisa mindre