– När vi upplåter en torghandelsplats så ställer vi enbart krav, enligt ordningsföreskrifterna, att det ska vara detaljhandel. Trafikkontoret har ingen möjlighet att styra vilken verksamhet som ges tillstånd i relation till omkringliggande butiker, säger Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret, som hänvisar till konkurrenslagen och näringsfriheten.

Frukt, grönsaker och blommor är tillåtet att sälja för en torghandlare. Om man säljer livsmedel kan det även krävas att man inhämtar tillstånd från miljöförvaltningen. Den uppkomna situationen i Hässelby strand – där konkurrens uppstått mellan två blomsterhandlare, samtidigt som ingen frukt- och grönthandlare kommit vilket många önskat – ser ut att bestå tills vidare.

– Vi vet att torghandel varit önskat på Maltesholmstorget i flera år, därför har vi gjort det möjligt. Men vi har bara plats för en torghandlare på Maltesholmstorget i nuläget. Vi kommer göra fler platser tillgängliga i staden under nästa år, men jag vet inte om eller i så fall hur många som hamnar i Hässelby, säger Malinda Flodman.

Är det aktuellt för er att dra vatten och el till torget?

– Vi undersöker möjligheterna att dra fram el, men vi vet ännu inte när det i så fall kan bli möjligt.

Mitt i har tidigare berättat att bland annat torghandlare i Hässelby gård anmält intresse för att bedriva torghandel i Hässelby strand, något som dock inte verkat aktuellt just nu.

– Det verkar inte vara några fler ansökningar om tillstånd för torghandel i Hässelby strand på gång vad jag känner till, säger Malinda Flodman.

En mamma och hennes lilla son, som är på väg hem från Hässelby strands centrum, hoppas hur som helst på mer på torget framöver när Mitt i frågar.

– Jag tycker blomhandlare är bättre än ingenting, konkurrensen tycker jag inte är något problem. Men det vore kul med ett utomhusbibliotek bland annat. Det behövs mer i vårt centrum, säger mamman.