Rida mera. Staden vill göra det möjligt för fler barn och unga att börja rida. Foto: Direktpress

Staden utreder stöd till ridning

Lidingö stad vill göra det möjligt för fler barn och unga att börja rida och utreder vilket stöd ridskolorna behöver.

  • Publicerad 11:33, 11 maj 2022

Lärande- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att utreda på vilket sätt man ska utforma ekonomiskt stöd till ridverksamheten för att få bäst effekt.

Ridning är populärt på Lidingö och bedrivs framför allt av en ideell förening med medlemskap i idrottsrörelsen samt en ridskola i Stockby och en på Elfvik.

Förutom dessa två ridskolor finns också privata stall där främst vuxna har sina hästar. Lidingö Ryttarförening har runt 900 medlemmar varav 550 är mellan 7 och 20 år.