När Tommy och Christina Lindblad kom hem från en semesterresa i mitten av juni blev de förvånade. Vid deras tomt stod främmande personer och satte ner röda pinnar i jorden. De var där på uppdrag av exploateringskontoret.

Uppgiften var att markera gränserna till den obebyggda småhustomt som finns på bergsknallarna ovanför parets hus på Nyckelpigsvägen i Långsjö i Älvsjö. En 703 kvadratmeter stor yta, omringad av sex villor.

– Det var så vi fick veta att staden tänkte sälja tomten på den öppna marknaden inom kort. Vi hade missat informationsbrevet, eftersom vi varit borta. Det var chockartat, berättar Tommy Lindblad.

Röda markeringar, för den väg som ska dras upp mot småhustomten, på höjden bakom Tommy Lindblads och fem andra grannars hus.

Röda markeringar, för den väg som ska dras upp mot småhustomten, på höjden bakom Tommy Lindblads och fem andra grannars hus.

Märta Lefvert

Oländig terräng

Mitt i träffar honom på tomten en mulen måndagsförmiddag i slutet av augusti. Vi klättrar upp på höjden bakom familjens tomt – oländig och starkt kuperad mark med ekar, tallar, enar och rönnbärsträd. Höga bergsknallar är varvade med djupa svackor.

Lantmäteriet betecknar tomten som ”extremt svårutnyttjad”. Därför har den förblivit obebyggd i alla år, men nu är en ändring alltså på väg.

– Vi som bor här tycker att det är en dålig idé. De kommer att behöva spränga sönder hela berget för att kunna bygga. Det är svårt att förstå hur det ska gå till, säger Tommy Lindblad.

I brev som han och grannarna skickat till både exploaterings- och stadsbyggnadsnämndens ledamöter ifrågasätter de det kloka i att hårdgöra höglänt mark som nu suger upp vatten vid skyfall. Dessutom menar de att deras närmiljö försämras drastiskt när den gröna lungan försvinner.

Tommy Lindberg visar den grönklädda toppen. Strax nedanför syns taken på villorna i området.

Tommy Lindberg visar den grönklädda toppen. Strax nedanför syns taken på villorna i området.

Märta Lefvert

Viktig inkomstkälla

Men för exploateringskontoret är den här tomten en liten men viktig ekonomisk pusselbit. Kontoret har i uppdrag av staden att sälja fastigheter för 200 miljoner kronor om året, utanför eller i kommunen. Nu börjar de fastigheter staden äger utanför kommunens gränser att ta slut och då tittar man närmre på vad som finns inom dem.

– Vi har drygt 40 småhustomter runt om i staden som ingår i stadens markreserv, tomter som är detaljplanerade för småhus. De vi tänker sälja inom de närmsta åren är drygt 20 som är lämpliga att bebygga redan nu, säger Daniel Roos, chef för avdelningen för mark och värdering på exploateringskontoret.

Förbättrad byggteknik

De obebyggda tomterna är ofta kullar omringade av andra villor, som i Tommy Lindbergs fall. De består ofta av oländig terräng som bedömdes vara svårbebyggd och sparades därför när villaområdena växte fram.

Nu är läget ett annat.

– Utvecklingen har gått framåt när det gäller byggteknik. Samtidigt har markpriserna gått upp så mycket att det är värt att sälja de här tomterna. När vi gjort det slipper staden också betala fastighetsskatt för dem. I dag blir det totalt drygt en miljon kronor per år, säger Daniel Roos.

Han betonar att de som köper tomterna inte kan börja bygga med en gång. Först väntar en bygglovsprocess.

– Jag förstår att man är orolig om man bor nära en obebyggd tomt. Samtidigt har många grannar varit medvetna i många år om att tomterna är detaljplanerade för småhus, inte som park- eller naturmark, säger han.

Tommy Lindblad och hans fru Christina har bott på Nyckelpigsvägen sedan 1997 och stortrivs.

Tommy Lindblad och hans fru Christina har bott på Nyckelpigsvägen sedan 1997 och stortrivs.

Märta Lefvert

Oroliga för sprängningar

Småhustomten ovanför Tommy Lindblads hus ska läggas ut till försäljning i september eller oktober. Han och hans grannar är oroliga för att sprängningarna ska skada deras hus och undrar hur byggfordon ska få plats att köra på den smala remsa mellan två hus som staden äger och nu kan bli en väg upp till kullen.

De menar också att planerna inte överensstämmer med strategin ”Varsam utveckling av villaområden” som staden antog 2021. I den betonas bland annat värdet av ”grönska, äldre träd och naturmark sparad på kullar” för att ge ”en grön och lummig karaktär” i villastäderna.

– Man tar bort en fungerande grön lunga hos oss, säger Tommy Lindberg.

Staden säljer tomter – här kan det byggas i ditt område

Tre av de obebyggda småhustomterna har redan sålts. En ligger i Långbro. En granne köpte den för nära 11 miljoner kronor, trots att marknadsvärdet bedömdes till högst 5 miljoner kronor.

Stadens planerade försäljningar av obebyggda småhustomter har väckt starka känslor hos personer som är granne med dem.

Hittills har tre tomter sålts. En av dem ligger på Sländvägen i Långbro i Älvsjö. Åtta intressenter fanns när den låg ute till försäljning i våras, med ett utgångspris på 3 995 000 kronor.

En granne till tomten bjöd 10,8 miljoner kronor, och vann budgivningen. En mycket hög summa, med tanke på att mäklaren bedömt tomtens marknadsvärde till 4–5 miljoner kronor.

Stark betalningsvilja

Grannen ”bedöms vara mycket angelägen om att själv kontrollera den eventuella utvecklingen av fastigheten, därav hans exceptionellt starka betalningsvilja”, skriver exploateringskontoret.

Köpekontraktet skrevs i slutet på maj. Den 24 augusti godkändes affären av exploateringsnämnden.

De andra två småhustomter som hittills sålts har gått för mer modesta priser. En tomt på Blåarvsgränd i Kälvesta såldes för 3,31 miljoner kronor i juni. En tomt på Solhemsbackarna i Spånga-Solhem såldes för 2 miljoner kronor, också i juni.

Gott om mark att sälja

Försäljningarna av småhustomterna bidrar till att exploateringskontoret uppnår kravet på att sälja fastigheter för 200 miljoner kronor om året. Hur mycket tomterna totalt kan inbringa har man dock inte gjort någon beräkning av, enligt avdelningschefen Daniel Roos.

Någon risk att det blir brist på fastigheter att sälja finns inte.

”Staden äger huvud­delen av marken inom kommunen och upplåter över 10 000 fastigheter med tomträtt. Mark­innehavet är en enorm tillgång för kommuninvånarna med ett uppskattat värde på flera hundra miljarder och inget som kommer att ta slut i första taget”, skriver Daniel Roos till Mitt i.

Här ligger tomterna som ska säljas

Utöver de tre tomter som redan sålts planeras ytterligare 18 att säljas inom de närmsta åren, i etapper.

Bromma-Bällsta: Mjölvägen 45, Tunnbrödsvägen 49 och 55, Kringelvägen 26, Skorpvägen 49

Farsta strand: Fastigheten Vätö 17

Hässelby villastad: Gåsörtstigen 24 och 26, Fyrklöverbackarna 19, 21 och 23, Porsvägen 38

Långbro: Lievägen 45

Långsjö: Nyckelpigs­vägen 45 

Spånga-Bromsten: ­Sörlidsbacken 18 och 20

Spånga-Sundby: Frögränd 8

Hökmossen: Bultvägen 42

Källa: Exploateringskontoret

Staden säljer tomter – här kan det byggas i ditt område

LISTA: 18 tomter till salu ✔ Granne slog till för dubbla priset: ”Exceptionellt stark betalningsvilja”