Stadens planerade försäljningar av obebyggda småhustomter har väckt starka känslor hos personer som är granne med dem.

Hittills har tre tomter sålts. En av dem ligger på Sländvägen i Långbro i Älvsjö. Åtta intressenter fanns när den låg ute till försäljning i våras, med ett utgångspris på 3 995 000 kronor.

En granne till tomten bjöd 10,8 miljoner kronor, och vann budgivningen. En mycket hög summa, med tanke på att mäklaren bedömt tomtens marknadsvärde till 4–5 miljoner kronor.

Stark betalningsvilja

Grannen ”bedöms vara mycket angelägen om att själv kontrollera den eventuella utvecklingen av fastigheten, därav hans exceptionellt starka betalningsvilja”, skriver exploateringskontoret.

Köpekontraktet skrevs i slutet på maj. Den 24 augusti godkändes affären av exploateringsnämnden.

De andra två småhustomter som hittills sålts har gått för mer modesta priser. En tomt på Blåarvsgränd i Kälvesta såldes för 3,31 miljoner kronor i juni. En tomt på Solhemsbackarna i Spånga-Solhem såldes för 2 miljoner kronor, också i juni.

Gott om mark att sälja

Försäljningarna av småhustomterna bidrar till att exploateringskontoret uppnår kravet på att sälja fastigheter för 200 miljoner kronor om året. Hur mycket tomterna totalt kan inbringa har man dock inte gjort någon beräkning av, enligt avdelningschefen Daniel Roos.

Någon risk att det blir brist på fastigheter att sälja finns inte.

”Staden äger huvud­delen av marken inom kommunen och upplåter över 10 000 fastigheter med tomträtt. Mark­innehavet är en enorm tillgång för kommuninvånarna med ett uppskattat värde på flera hundra miljarder och inget som kommer att ta slut i första taget”, skriver Daniel Roos till Mitt i.