Stockholms stad pekar i ett nyligen publicerat tjänsteutlåtande ut sin viljeinriktning.

Arbetet med att bygga nya bussterminaler på Brommaplan och Gullmarsplan bör påbörjas redan om två år, 2025, och senast 2027.

I tjänsteutlåtandet står att exploateringsnämnden i samråd med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden ska "verka för" de båda nya bussterminalerna så att dessa, med Region Stockholm som huvudman, kan börja byggas under något av dessa tre år.

Att staden nu presenterar årtal för när terminalerna bör börja byggas är för att kunna ta del av statliga pengar i regionens länsplan. Då krävs att detaljplaner för terminalerna beslutats senast 2026.

"Det är förstås då viktigt att regionen på motsvarande sätt omgående påbörjar sin planering för att hinna färdigt till senast 2026", skriver Jan Valeskog, socialdemokratiskt stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, i ett mejl till Mitt i.

Region Stockholm, som har huvudansvar för kollektivtrafiken, har tidigare öronmärkt pengar för bussterminalerna.

Slopad öronmärkning

I regionens senaste långtidsbudget, länsplan, fanns inte längre öronmärkta pengar för terminalerna.

Regionrådet Gustav Hemming (C), förklarade vid en intervju i Mitt i förra året att regionen fortfarande vill bygga de båda bussterminalerna men att Stockholms stad måste vara med på noterna.

Det är staden som äger marken där de befintliga bussterminalerna på Brommaplan och Gullmarsplan står.

Jan Valeskog låter förstå att det inte är självklart hur mycket staden ska betala.

– Det är en förhandling, huvudansvar för kollektivtrafiken har regionen, säger Jan Valeskog.

Starkt pådrivande

Valeskog påpekar att staden har "varit starkt pådrivande" att terminalerna fortsatt skulle vara med som enskilda projekt i regionens länsplan.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd.

Liselotte van der Meijs

Det regionen gjorde med länsplanen var att de lade pengarna för Brommaterminalen i en påse med tre andra projekt om totalt 415 miljoner kronor.

– Vi var nöjda med att vi till slut fick med projekten med bussterminaler både på Gullmarsplan och Brommaplan vilket de borgerliga länge sade nej till med hänvisning till regionens tuffa ekonomiska situation.

Därefter har inte så mycket hänt.

– Vi såg att samarbetet med regionen gick trögt, det var nedprioriterat hos regionen, säger Valeskog.

Valeskog sade vidare att för staden är det inte klart hur mycket staden ska vara med och betala.

– Vad det kommer att kosta vet man inte, det handlar om vilka möjligheter staden har att bygga bostäder på platsen. Både på Brommaplan och Gullmarsplan blir det en förhandling.

– Ska vi få fram pengar bygger det på att man kan sälja byggrätter till företag som vill exploatera området. Samtidigt kommer staden att få en massa kringkostnader till det.

De samtal staden tidigare har fört med regionen ägde rum under grönblått styre. I dag styrs regionen av de rödgröna, påpekade Jan Valeskog, ett styre som satsar på kollektivtrafik.

Valeskog tror på en lösning.

– Att det blir någon form av åtagande men hur vet vi inte. Jag hoppas på ett omtag och att vi kan jobba skyndsamt och titta på finansieringsfrågan, att de ska lösas.

Den 16 februari väntades trafiknämnden ta upp ärendet om att sätta årtal på när spaden bör sättas i jorden för bussterminalerna.