Förra veckan skrev Mitt i om en kunskapscentrumet för kommunerna i nordvästra länet, FoU Nordväst, nyligen släppte. De hade undersökt hur kommunerna i nordvästra länet arbetar med dem som vill hoppa av kriminella gäng.

Där framkom att inga avhopparansökningar lett till insats i Sundbyberg, och det har varit mycket få som sökt stöd.

Socialtjänsten tror att detta kan ha göra med att man inte har vetskapen om att hjälp finns, något Patrik Tengberg, ordförande för social- och arbetsmarknadsnämnden, håller med om.

– Det är lite synd att vissa stödinsatser från socialtjänsten ibland inte är så synliga, säger Patrik Tengberg (S), ordförande för social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbyberg.

Patrik Tengberg (S) är ordförande för social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbyberg. Nämnden ansvarar för att bland annat ge stödinsatser till de som är i  behov på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller funktionsnedsättning.

Patrik Tengberg (S) är ordförande för social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbyberg. Nämnden ansvarar för att bland annat ge stödinsatser till de som är i behov på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller funktionsnedsättning.

Privat

I dag finns ingen särskild verksamhet i Sundbyberg för de individer som vill lämna kriminella nätverk. Kommunen har i stället en grupp handläggare inom socialtjänsten från enheterna mottagning, ekonomiskt bistånd samt beroende som hanterar ansökningar från dem som kallas "avhoppare".

Fortsatt arbete med att nå ut

Den information som finns i dag hittas på stadens hemsida. Staden har även ett samarbete med polisen som kan hänvisa individerna till dem.

– Det finns även kunskap inom organisationen om stöd till avhoppare. Socialsekreterare och behandlare kan motivera den enskilde att söka stöd eller behandling, skriver Anna Åström Brewitz, avdelningschef samt biträdande omsorgs- och välfärdsdirektör i Sundbyberg, i ett mejl.

Hon menar dock att det finns förbättringspotential.

– Vi ser att vi skulle kunna vara mer aktiva att nå ut till målgruppen, och vi för interna diskussioner om hur vi skulle kunna nå ut bredare, skriver Anna Åström Brewitz.

Läs mer: Så kan fler avhoppare få hjälp att lämna gängen