Förra hösten behövde SRV återvinning, som ägs av fem kommuner på Södertörn, förnya sin upphandling av matavfallspåsar. Bolaget tecknade ett separat avtal med en leverantör som redan ingick i ett befintligt ramavtal. Enligt Konkurrensverket handlar det om en otillåten direktupphandling, eftersom man inte först annonserat enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det är inga små summor det handlar om. Enligt Konkurrensverket uppgår avtalet till drygt 25 miljoner kronor. Myndigheten yrkar nu på att SRV ska betala 1,8 miljoner kronor i så kallad upphandlingsskadeavgift.

Men SRV har en annan bild av hur det gick till.

– Det finns tre leverantörer som är med i ramavtalet och de dominerar hela den svenska marknaden. De är de enda som har kapacitet att leverera de här volymerna. När vi frågade dem sa två av tre att de inte kunde leverera. Den tredje sa ja, men att de inte kan godta de villkor som finns i ramavtalet, säger Mette Holst, vd för SRV.

Yrkar på tekniska skäl

Anledningen var att det har varit väldigt stor efterfrågan på pappersmassa samtidigt som tillgången har minskat på grund av världsläget, och att de enligt ramavtalet kunde hotas med vite om de inte levererade.

– Vi informerade i hela EU, men ingen hörde av sig. Vi tecknade därför ett avtal med leverantören. Det finns möjlighet att yrka på tekniska skäl om det enbart finns en leverantör på marknaden som kan tillgodose de behov som finns säger Mette Holst.

Konkurrensverket framhåller å sin sida att LOU enbart tillåter undantag från konkurrensutsättning av tekniska skäl under mycket exceptionella omständigheter. Myndigheten menar att det i detta fall snarare är en fråga om lagerhållning än problem av teknisk natur. Undantaget för tekniska skäl kan därför inte tillämpas, enligt verket.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att SRV ska betala 1,8 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

SRV motsätter sig yrkandet och hävdar dessutom att avtalet uppgick till 3,5 miljoner kronor med möjlighet till förlängning ett år i taget. Alltså långt ifrån de 25 miljoner som Konkurrensverket hävdar.

– Nu avvaktar vi förvaltningsrättens beslut, säger Mette Holst.