Sedan 2011 har Huddingebor som bor i villor och radhus kunnat sortera ut både matavfall, glas, plast, papper och batterier i kärl hemma utan att behöva åka till återvinningen, om de valt tjänsten Sortera hemma. Då har man två kärl med fyra fack vardera.

Men nu går det inte längre att beställa Sortera hemma för den som är intresserad.

– Sortera hemma kom till som en pilotmodell, men vi kan inte erbjuda tjänsten överallt i våra kommuner på grund av att bilarna är stora och tunga och inte kommer fram överallt, säger Mette Holst, vd för SRV Återvinning.

Av 154 000 kunder i fem kommuner är det knappt 7 200 kunder som har tjänsten. 3 000 av dem bor i Huddinge, och befintliga kunder berörs inte av leveransstoppet.

– Om vi ska utöka behöver vi skaffa fler fordon. Men vi behöver först utreda systemet och se vad vi ska ha för lösning inför det det nya uppdrag vi får nästa år, säger Mette Holst.

Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning som innebär att kommunerna ska erbjuda fastighetsnära insamling av allt avfall. Sedan har kommunerna tre år på sig att implementera det.

Allt matavfall ska sorteras nästa år

– Vi ska nu utvärdera Sortera hemma. Vi behöver hitta ett system som fungerar överallt. De här bilarna är tunga, breda och höga och Huddinge är ganska backigt. När det kommer mycket snö får vi stora driftsstörningar och kan inte hämta avfallet, säger Mette Holst.

Men skickar inte det här en konstig signal till dem som redan nu vill sortera hemma?

– Jag förstår att det är tråkigt att vänta. Men vi är angelägna om att hitta bra, hållbara och effektiva lösningar. Det tror jag att kunderna också vill ha. Och det går ju redan nu att sortera sitt avfall på återvinningsstationerna, vilket många är duktiga på.

I oktober ska SRV rapportera till Naturvårdsverket hur de ska lösa insamlingen, så då måste de besluta vilket system de ska använda.

Nästa år blir det dessutom lagkrav på att sortera ut matavfall.

– I dag kan man välja att sortera ut matavfall. Men från och med nästa år kan man inte välja bort det. När det gäller flerfamiljshus ansvarar fastighetsägarna för att det ska finnas möjlighet att sortera ut, sedan gör vi det vi kan för hjälpa till. Oftast är bekymret att de inte har tillgängliga ytor för avfallshantering.